Inicjatywa sześciu krajów w sprawie przyszłości programów współpracy transgranicznej na zewnętrznych granicach UE

Finanse i gospodarka

28 czerwca 2011 r. został wysłany do Komisji Europejskiej list koalicyjny w sprawie przyszłości programów współpracy transgranicznej na zewnętrznych granicach UE podpisany przez Estonię, Finlandię, Rumunię, Węgry, Słowację i Polskę.

 

Wspólna inicjatywa dotyczy harmonizacji przepisów prawnych programów transgranicznych na zewnętrznych i wewnętrznych granicach UE. Ujednolicenie w nowej perspektywie finansowej zasad wdrażania tych programów służyć ma przede wszystkim uproszczeniu i skróceniu procesu ubiegania się o środki przez potencjalnych beneficjentów.

Jednocześnie działanie takie przyczyniłoby się do usprawnienia wdrażania projektów i programów przez instytucje odpowiedzialne za koordynację i zarządzanie programami współpracy transgranicznej na zewnętrznych granicach UE.

Państwa podkreśliły, że obecne programy współpracy transgranicznej na zewnętrznych granicach UE oparte są na zasadach pomocowych, co utrudnia ich sprawną i efektywną implementację oraz jest źródłem komplikacji dla projektodawców. Ponadto w liście wyrażono intencję podjęcia dialogu na temat przyszłego kształtu programów współpracy transgranicznej na zewnętrznych granicach UE z korzyścią dla projektodawców, regionów oraz całej Wspólnoty.

Inicjatywa sześciu krajów w sprawie przyszłości programów współpracy transgranicznej na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej

www.ewt.gov.pl

Udostępnij artykuł: