Innowacja w leasingu z dofinansowaniem UE

Finanse i gospodarka

Jak wynika z danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, polscy przedsiębiorcy doceniają leasing: aż 83 % firm z doświadczeniem w obsłudze leasingu uważa ten sposób finansowania za ważny katalizator przedsiębiorczości. Dzięki Raiffeisen Leasing ta zyskująca na popularności forma finansowania dostępna jest również w formie dotowanej z Funduszy Unijnych. Zyskają na tym przede wszystkim przedsiębiorcy szukający środków na innowacyjne projekty.

Jak wynika z danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, polscy przedsiębiorcy doceniają leasing: aż 83 % firm z doświadczeniem w obsłudze leasingu uważa ten sposób finansowania za ważny katalizator przedsiębiorczości. Dzięki Raiffeisen Leasing ta zyskująca na popularności forma finansowania dostępna jest również w formie dotowanej z Funduszy Unijnych. Zyskają na tym przede wszystkim przedsiębiorcy szukający środków na innowacyjne projekty.

Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć jest w oczywisty sposób bardziej ryzykowne niż inwestowanie w standardowe projekty. Nowatorskie rozwiązania najczęściej nie mają swoich odpowiedników na rynku, więc trudno jest oszacować szanse na ich powodzenie. Dlatego wśród przedsiębiorców pojawiło się zapotrzebowanie na instrumenty zmniejszające ryzyko udzielenia kredytu na podobne projekty.

Dzięki współpracy Raiffeisen Leasing z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, polscy przedsiębiorcy zyskali kilka nowych ciekawych możliwości. Gwarancje udzielane w ramach projektu Instrument Podziału Ryzyka (z ang. "Risk Sharing Instrument" - RSI) umożliwiają firmom łatwiejszy dostęp do finansowania leasingiem, między innymi projektów innowacyjnych oraz działalności badawczo-rozwojowej. Program ten polega na gwarancjach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na finansowanie dla firm innowacyjnych i realizujących innowacyjne projekty. EFI to wiarygodna instytucja finansowa o najwyższych notowaniach (AAA) agencji ratingowych. Dlatego wydana przez nią gwarancja jest bardzo dobrym zabezpieczeniem kredytowym dla instytucji finansujących.

- Gwarancja EFI jest dodatkowym zabezpieczeniem leasingu, przez co zmniejsza ryzyko, jakim obarczone jest udzielenie finansowania - mówi Marcin Brześciański, manager ds. Produktów Raiffeisen-Leasing Polska S.A. - W razie niewypłacalności przedsiębiorstwa, gwarancja EFI pokrywa 50% niespłaconej części zobowiązania (zarówno kapitał, jak i odsetki). Ryzyko takiej transakcji rozkłada się więc po połowie pomiędzy instytucję finansującą a EFI. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować przedsiębiorcom środki na preferencyjnych warunkach: przy niższym oprocentowaniu, na dłuższy okres, przy niższych wymogach dotyczących zabezpieczeń - dodaje ekspert.

To właśnie dzięki gwarancji z EFI Raiffeisen Leasing dysponuje kwotą aż 60 milionów euro dla pomysłowych przedsiębiorców na przedsięwzięcia obarczone większym ryzykiem. W ofercie dostępne jest preferencyjne finansowanie w ramach RSI dla małych i średnich firm (do 500 osób), nastawionych na innowacje bądź realizujących projekty badawczo-rozwojowe. Przedsiębiorca planujący skorzystanie z RSI musi spełnić co najmniej jedno z dziesięciu kryteriów, np. inwestować w produkcję lub rozwój innowacyjnych produktów, procesów lub usług, bądź też być przedsiębiorstwem "szybko rosnącym". Dofinansowanie może obejmować technologię, inwestycje lub maszyny i sprzęt.

Dzięki współpracy z Raiffeisen Leasing przedsiębiorca, który zdecyduje się na finansowanie swojego przedsięwzięcia leasingiem, może uzyskać dofinansowanie do rat. Obejmuje ono kapitałową cześć raty już zapłaconej i zafakturowanej, odsetki musi sfinansować z własnych środków. Jeśli stara się o dofinansowanie leasingowanego sprzętu, umowa musi prowadzić do przeniesienia prawa własności, a leasingodawca ma być podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w imieniu korzystającego z dotacji.

Na mocy umowy z EFI Raiffeisen Leasing uruchomił również inny program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji. Projekt Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) również został tworzony z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Ma on zachęcać do szerszego i pomysłowego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, tym samym wspomagając rozwój społeczeństwa informacyjnego. W programie mogą wziąć udział zarówno działające już firmy, jak i start-upy. Warunkiem jest zatrudnianie mniej niż 10 osób i roczne obroty poniżej 2 mln euro. W ramach leasingu operacyjnego lub finansowego mogą być sfinansowane np. urządzenia, sprzęt IT, a nawet meble (nie mogą to być auta) o wartości nieprzekraczającej 104 tys. zł.

Dla rozwojowych firm z potencjałem najważniejszy więc okazuje się innowacyjny, odkrywczy pomysł. Nawet jeśli standardowe źródła finansowania uznają go za zbyt ryzykowny, ofertowane przez Raiffeisen Leasing programy pomogą sfinansować przedsięwzięcie.

Agata Dorożuk

Udostpnij artyku: