Innowacje kluczowe dla rozwoju firm ubezpieczeniowych

Polecamy

Raport KPMG International “A New World of Opportunity: The Insurance Innovation Imperative" Sukces firm ubezpieczeniowych jest ściśle uzależniony od poziomu ich innowacyjności - wynika z najnowszego badania KPMG International. Tymczasem mniej niż połowa firm posiada formalną strategię dotyczącą innowacji, mniej niż jedna czwarta posiada osobę lub zespół odpowiedzialny za innowacje, a zaledwie co trzeci badany uważa, że jego firma jest pionierem innowacyjności.

Zdaniem 83% przedstawicieli branży ubezpeczeniowej z 20 krajów (w tym z Polski) sukces firmy ubezpieczeniowej jest ściśle uzależniony od tego, czy spółka jest bardziej innowacyjna od konkurencji. Największą szansę na rozwój daje lepsze wykorzystanie technologii (60% wskazań) oraz szersze wykorzystanie technologii cyfrowych (53% wskazań). Jednocześnie zaledwie 47% firm posiada formalną strategię dotyczącą innowacji, a zaledwie 32% (29% uwzględniając tyko respondentów z Europy) z nich uważa siebie za pioniera innowacyjności (ang. first mover). Mniej niż jedna na cztery firmy posiada osobę lub zespół odpowiedzialny za innowacje. W pozostałych obowiązuje mniej lub bardziej formalnie określona odpowiedzialność zbiorowa całej firmy.

Strategia oparta na już istniejących produktach 

Strategia wzrostu firm ubezpieczeniowych na najbliższe 2 lata jest skoncentrowana na bezpiecznych schematach – rozwijaniu już istniejących produktów i usług (31% wskazań), kierowaniu ich do nowych grup odbiorców (19%) oraz rozwijaniu nowych produktów i usług powiązanych z już istniejącymi (26%). Projektowanie zupełnie nowych produktów i usług ma marginalne znaczenie (6%).

Globalne badanie KPMG potwierdza nasze obserwacje poczynione podczas współpracy z podmiotami z sektora ubezpieczeniowego w Polsce. Z jednej strony kwestia innowacyjności jest na pewno istotna dla polskich zakładów ubezpieczeń, jest często podkreślana wewnętrznie, ale przede wszystkim zewnętrznie – w komunikacji do klientów, kontrahentów, w przedsięwzięciach marketingowych czy ogłaszanych publicznie długoletnich strategiach biznesowych. Z drugiej strony widzimy jednak wąską grupę zakładów ubezpieczeń w Polsce, które postrzegają siebie jako liderów zmiany. Na polskim rynku częściej mamy do czynienia z innowacyjnością na ograniczoną skalę, której przejawem są pojedyncze usprawnienia w poszczególnych zakładach ubezpieczeń, dotyczące wybranego procesu biznesowego lub jego elementu, wdrożenia nowego rozwiązania informatycznego czy produktu. Decyduje o tym w znacznej mierze specyfika polskiego rynku i jego relatywnie duża koncentracja oraz – na co wskazują wyniki badania – przeszkody natury prawnej lub operacyjno-finansowej. Powodują one, że zakłady angażują gros swoich zasobów w działalność podstawową, co uniemożliwia lub utrudnia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w większym zakresie – mówi Stacy Ligas, partner, szef działu audytu instytucji finansowych w KPMG w Polsce.

150922.kpmg

Mniej niż połowa firm ma budżet na innowacje
Budżet dedykowany innowacyjności posiada blisko 40% firm i zdecydowana większość z nich (93%) planuje jego wzrost w ciągu kolejnych 2 lat. Niestety mniej niż 25% firm posługuje się analizą danych i Big Data w celu podejmowania lepszych decyzji i efektywniejszego zarządzania innowacjami, a aż 21% firm (w Europie 28%) nie mierzy w żaden formalny sposób zwrotu z inwestycji w innowacje (ROI).

150922.kpmg.02

Jako najważniejszą przeszkodę w rozwoju innowacji aż 65% respondentów wymieniło przeszkody legislacyjne. Badani wskazują także, że prowadzenie bieżących projektów związanych z podstawową działalnością firmy nie pozwala im zaangażować się w wystarczającym zakresie w pracę na rzecz innowacji (79% wskazań).

150922.kpmg.03

Utarło się powiedzenie, że polski rynek jest rynkiem agenta i z tego powodu wielu może mieć przekonanie, że kanały cyfrowe, będące podstawą innowacji w innych branżach, nie zdominują polskiego rynku ubezpieczeń. Przyszłość jednak leży w cyfryzacji procesów ubezpieczeniowych i tylko firmy zdolne zarządzać zmianą i innowacją będą potrafiły wykorzystać szansę zrealizowania modeli biznesowych i operacyjnych w zupełnie nowy sposób. Przyszły agent będzie wówczas zupełnie zdigitalizowany, a klient nie będzie dzielił kontaktu z firmą na “świat agenta” i “świat kanałów cyfrowych”, ponieważ dla niego wszystkie kanały będą dostępne równocześnie, a ich wybór będzie zależny od indywidualnych preferencji klienta – mówi Marcin Dymek, partner w dziale audytu instytucji finansowych w KPMG w Polsce.

Krzysztof Krzyżanowski

Udostępnij artykuł: