Innowacje wzmacniają mały i średni biznes

Finanse i gospodarka

Innowacje na rynku ubezpieczeń MSP skutecznie stymulują mały i średni biznes do rozwoju. Zapewniając ochronę i wsparcie w różnorodnych obszarach działalności pomagają jednocześnie przedsiębiorcom skupić się na wyzwaniach, których nie brakuje im w bieżącej pracy. Innowacje te widać w trzech głównych trendach: poprzez rozwój istniejących produktów, łączenie kilku ryzyk w jednym produkcie oraz oferowanie usług assistance przy ubezpieczeniach.

Innowacje na rynku ubezpieczeń MSP skutecznie stymulują mały i średni biznes do rozwoju. Zapewniając ochronę i wsparcie w różnorodnych obszarach działalności pomagają jednocześnie przedsiębiorcom skupić się na wyzwaniach, których nie brakuje im w bieżącej pracy. Innowacje te widać w trzech głównych trendach: poprzez rozwój istniejących produktów, łączenie kilku ryzyk w jednym produkcie oraz oferowanie usług assistance przy ubezpieczeniach.

Rynek MSP staje się coraz bardziej dojrzały. Przekłada się to na większą świadomość ubezpieczeniową przedsiębiorców, którzy doceniają ochronę, jaką zapewnia im odpowiednio dobrana polisa. Co istotne, zakres ubezpieczenia dopasowany do profilu firmy oraz skali jej działalności umożliwia ustalenie wysokości składki na poziomie, który nie będzie stanowił obciążenia dla jej właściciela. Na jej dodatkowe obniżenie może także wpłynąć wybór drugiego produktu finansowego, takiego jak konto firmowe czy kredyt na prowadzenie działalności.

Drugie życie ubezpieczeń

Rynek ubezpieczeń, wyprzedzając potrzeby małego i średniego biznesu, wprowadza innowacje, które dają mikrofirmom impuls do wzrostu. Realizuje to m.in. poprzez rozwój istniejących produktów. Dobrym przykładem jest tu ubezpieczenie ochrony prawnej. Jest to produkt przeznaczony dla mikrofirm i małych przedsiębiorstw, które ze względu na skalę prowadzonej działalności nie posiadają w swoich strukturach działów prawnych ani nie współpracują na stałe z radcami prawnymi. Ubezpieczenie to jest dostępne w bankach, w których przedsiębiorca otworzy rachunek bieżący dla swojej firmy lub w firmach leasingowych, gdzie zawarł umowę leasingu.

W pierwotnej ofercie umożliwiało ono korzystanie z porad prawników oraz zwrot kosztów procesu sądowego, postępowania egzekucyjnego oraz kosztów notarialnych w sytuacji powstania sporu prawnego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą. Obecnie pozwala także na dochodzenie roszczeń od kontrahentów, z którymi przedsiębiorca zawarł umowy. W wariancie rozszerzonym obejmuje wszelkie rodzaje sporów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem prawa podatkowego, karnoskarbowego i instrumentów finansowych.

Mocno ewoluuje również ubezpieczenie od utraty zysku dla MSP. W wyjściowej wersji ubezpieczeniem objęta była wartość utraconego zysku brutto, wynikającego ze spadku obrotu lub ze wzrostu kosztów działalności, gdy są one efektem nagłego i przypadkowego zdarzenia, jak pożar czy zalanie, którego konsekwencje mają odzwierciedlenie w osiąganym przez klienta dochodzie. Dzięki takiemu rozwiązaniu ubezpieczony mógł zachować płynność finansową w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń lub przerw w funkcjonowaniu firmy.

Obecnie produkt ten jest dostępny w różnych wariantach czasowych - od 6 do 120 miesięcy - oraz z różnymi sumami ubezpieczenia, które są elastycznie dopasowywane do możliwości finansowych danego klienta. Powstają też kolejne modyfikacje tego ubezpieczenia, obejmujące np. utratę zysku spowodowaną awarią maszyn służących do produkcji.

Kilka ryzyk w jednym produkcie

Nowością w ubezpieczeniach dla MSP jest także łączenie kilku pozornie niepowiązanych ryzyk w jednym produkcie. Trafnie skonstruowane ubezpieczenie pomaga wówczas przedsiębiorcom chronić różne obszary działalności bez potrzeby wykupowania kilku polis. Rozwiązaniem wspomagającym małe i średnie firmy na różnych polach aktywności jest ubezpieczenie utraty stabilności finansowej. Ten innowacyjny produkt zabezpiecza kontrahentów przedsiębiorcy na wypadek nagłych zdarzeń, jak upadłość firmy bądź zgon właściciela, uniemożliwiających regulowanie zobowiązań. Jest to pierwszy na rynku produkt dla MSP obejmujący ubezpieczenie życia i zabezpieczenie spłaty należności wobec partnerów biznesowych.

W I połowie 2014 r. upadły aż  402 polskie firmy - wynika z raportu Coface. Dane te jasno pokazują, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ze znacznym ryzykiem, które choć w części warto zabezpieczyć. Trudności z regulowaniem płatności to pierwsze symptomy poważnych problemów w funkcjonowaniu firmy, jakich może spodziewać się przedsiębiorca. Jeśli mimo podjętych działań nie uda się odbudować płynności finansowej, a zaległości w płatnościach będą rosły, wierzyciele mogą podjąć radykalne kroki, jak właśnie złożenie do sądu wniosku o upadłość firmy. Ubezpieczenie stabilności finansowej to oferta przeznaczona dla przedsiębiorców, którym zależy na wiarygodności u kontrahentów. Świadczenie jest wypłacane kontrahentom opcjonalnie: w przypadku śmierci ubezpieczonego bądź ogłoszenia upadłości mikrofirmy.

Assistance do usług

Branża finansowa odpowiada na zmieniające się potrzeby przedsiębiorców proponując im innowacje w postaci kompleksowych usług assistance "uszytych na miarę" danej grupy klientów. Szeroka pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach to realna oszczędność czasu i pieniędzy. Doskonałym kanałem dystrybucji takich produktów są banki, gdyż skupiają grupy klientów cechujących się podobnymi potrzebami, dla których można precyzyjnie przygotować program assistance. Banki i inne instytucje finansowe oczekują od ubezpieczycieli kreatywnych rozwiązań, bo wartościowy z punktu widzenia klienta produkt dodany do usług finansowych zwiększa jego lojalność. Dlatego tak ważna jest wspomniana kompleksowość oferty assistance, która zdejmie z przedsiębiorców ciężar np. naprawy sprzętów, które uległy awarii, co jest bardzo absorbujące i utrudnia zajmowanie się innymi obowiązkami. Dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców cieszą się usługi związane z natychmiastową pomocą specjalistów sprzętu IT oraz programy informacji i pomocy prawnej umożliwiające dostęp do telefonicznych konsultacji prawniczych. Z kolei firmy leasingowe do ubezpieczenia opon i felg pojazdów dodają program assistance obejmujący organizację pomocy i pokrycie kosztów m.in. naprawy na miejscu, holowania do warsztatu naprawczego, naprawy wulkanizacyjnej umożliwiającej dalszą eksploatację bądź zakup nowej opony lub felgi.

O tym, że innowacyjne produkty ubezpieczeniowe dla MSP mają duży potencjał wzrostu świadczy m.in. fakt, że w 2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa aż 6-krotnie zwiększyło sprzedaż ubezpieczeń dla tego sektora, a w I półroczu 2014 r. spółka wypracowała dalszy wzrost sprzedaży w tej kategorii.

Marat Nevretdinov
wiceprezes TU Europa i TU na Życie Europa

Udostępnij artykuł: