Innowacyjność i dialog – niezbędne warunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

Aktualności

Bez dialogu społecznego i spójnej, długofalowej wizji rozwoju kraju nie można mówić o dalszym rozwoju polskiej przedsiębiorczości, a co za tym idzie - również i całej gospodarki. To jeden z postulatów, jaki wyrażony został podczas dwunastej już gali wręczenia nagród Konfederacji Lewiatan dla osobistości szczególnie zasłużonych dla polskiej przedsiębiorczości i życia publicznego.

– To jest stałe wyzwanie: jak promować polską przedsiębiorczość? Jak budować akceptację społeczną dla przedsiębiorczości w naszym kraju? Myślę, że z jednej strony przemawiają do wyobraźni wielu osób sukcesy ekonomiczne kraju, poprawiające się wszystkie parametry ekonomiczne. Z drugiej strony (…) do każdego człowieka przemawia w stopniu najwyższym to, że (…) między przedsiębiorczością a miejscem pracy jest po prostu bezpośrednia łączność – powiedział, rozpoczynając uroczystość, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Prezydent zwrócił się z podziękowaniami do polskich przedsiębiorców – podkreślając, że ich zasługą jest nie tylko ekspansja na nowe rynki czy tworzenie innowacyjnej oferty, ale również tworzenie nowych miejsc pracy.

– Chciałbym jeszcze raz powtórzyć, że tym co jest absolutnie niezbędne, to uzbrajanie polskiej gospodarki – a więc także i polskiej przedsiębiorczości – w zdolność do konkurowania ze światem gospodarczym: europejskim i pozaeuropejskim. Niewątpliwie jednym z głównych narzędzi jest innowacyjność – powiedział Bronisław Komorowski, nawiązując do zgłoszonego przez Kancelarię Prezydenta projektu ustawy o innowacyjności. Jednak sama nowoczesność – to nie wszystko, by można było mówić o trwałym rozwoju gospodarczym. – Czymś, co możemy wspólnie uzyskać myśląc o wsparciu polskiej przedsiębiorczości, jest konsekwentne budowanie wzajemnej lojalności pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. Tu też chcę powiedzieć, że (…) stawiam zdecydowanie na przeprowadzenie zasady, aby wszystkie wątpliwości w prawie były przeprowadzane na korzyść podatnika a nie urzędnika. To też jest dzieło wspólne, które – według mnie – może i powinno wyznaczać wspólny kierunek działania na przyszłość – ocenia Prezydent RP.

Po wystąpieniu Prezydenta zaprezentowany został krótki film, ukazujący historię nagród Lewiatana  i tradycje samej organizacji. Powstały w dwudziestoleciu międzywojennym Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów zwany Lewiatanem stanowi wzorzec również dla współczesnego Lewiatana, a założyciel przedwojennego związku – Andrzeja Wierzbickiego – jest patronem głównego wyróżnienia przyznawanego przez Konfederację. Następnie głos zabrała prezydent Konfederacji Lewiatan, Henryka Bochniarz. W swym wystąpieniu nawiązała między innymi do planowanej ustawy dotyczącej dialogu społecznego – i sensu tego dialogu we współczesnej Polsce.

  • Jedno jest pewne: nawet najlepsza ustawa dotycząca dialogu nie spełni oczekiwań, jeśli nie będzie gotowości wszystkich stron do autentycznej rozmowy, zaufania, wspólnego dążenia do rozwiązywania spraw. Konfederaci Lewiatana taka gotowość deklarują – zaznaczyła Henryka Bochniarz, przypominając zarazem, że w ogłoszonym w roku 2014 manifeście Polska 2015-2025 konfederacja zaproponowała trzy cele na najbliższą dekadę: zwiększenie PKB o połowę, zmniejszenie o połowę skali ubóstwa i przystąpienie do strefy euro.
  • Żeby te cele osiągnąć, musimy chronić wolność gospodarczą, uruchomić nowa falę nowoczesnej przedsiębiorczości, efektywnie inwestować, przygotować się na zmiany demograficzne, zapewnić edukację i ochronę zdrowia na dobrym poziomie, ale przede wszystkim – przywrócić zaufanie obywateli do państwa i państwa do obywateli. Ten brak zaufania (…) brak dialogu, skłonność do kłamstwa, nietolerancja, upadek świata polityki, kreowania aferalnego wizerunku Polski i poczucia klęski – stanowią moim zdaniem ogromne zagrożenie. O ile z perspektywy świata, Europy, Polska jest krajem sukcesu – o tyle często my sami niszczymy każdego dnia naszą dumę, poczucie sukcesu, deprecjonujemy bilans dwudziestopięciolecia  – uważa prezydent Konfederacji Lewiatan.

150512.gala.lewiatana.02.400x

Zdaniem Henryki Bochniarz, Polska potrzebuje poważnej debaty o przyszłości. – Nie możemy ciągle myśleć w kategoriach kolejnej kampanii wyborczej czy też kadencji. Powinniśmy budować porozumienie, jak ma wyglądać Polska następnej dekady -a każdy kolejny rząd powinien dokładać swoja cegiełkę zamiast wywracania wszystkiego co zrobili poprzednicy – powiedziała prezydent Lewiatana, wskazując na rosnącą potrzebę politycznej odpowiedzialności. Jej zdaniem, należy skupić się na kluczowych kwestiach dla rozwoju Polski – a to zapewnić może tylko rzetelna współpraca wszystkich sił politycznych z pracodawcami, przedsiębiorcami i społeczeństwem obywatelskim.

W kolejnej części uroczystości rozdano wyróżnienia. Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego dla wyróżniającego się przedsiębiorcy otrzymał Leszek Gierszewski, założyciel Drutexu, producenta stolarki otworowej z PVC. Nagrodę im. Władysława Grabskiego dla osobistości życia publicznego, za wyznaczanie standardów służby publicznej, opartych na wiedzy, pracowitości i bezkompromisowości, przyznano prof. Lenie Kolarskiej-Bobińskiej – minister nauki i szkolnictwa wyższego. Nagroda specjalna trafiła do prof. Andrzeja Koźmińskiego, długoletniego rektora Akademii Leona Koźmińskiego. Nagrodę za odważne myślenie, przyznawaną przez Konfederację Lewiatan i Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, otrzymał redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: