Innowacyjność polskiego sektora finansowego na konferencji SIBOS 2014

Bankowość

SIBOS jest doroczną, międzynarodową konferencją dedykowaną tematyce usług płatniczych, organizowaną przez SWIFT. Tegoroczna edycja odbyła się w Bostonie w dniach 29 września- 2 października 2014 i zebrała około 8000 uczestników czyniąc ją jeną z największych konferencji o tematyce płatniczo - finansowej na świecie. Równolegle odbyła się duża impreza targowa, która przyciągnęła ponad 200 wystawców z całego świata (instytucje finansowe, firmy technologiczne, firmy konsultingowe, systemy rozliczeniowe, związki banków i inne organizacje).

W tym roku organizatorzy po raz pierwszy postanowili zorganizować dedykowaną sesję narodową. Dzięki zaangażowaniu polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT, któremu przewodniczy Grażyna Cheetham zorganizowanie sesji zaproponowano Polsce. Koordynatorem organizacji polskiej sesji był Związek Banków Polskich. W sesji “Polish financial sector – leading edge of global innovation”, prezentującej osiągnięcia Polski w budowaniu sektora finansowego na przestrzeni ostatnich 25 lat uczestniczyli:

  • Piotr Wiesiołek – Wiceprezes, Pierwszy Zastępca Prezesa, Narodowy Bank Polski
  • Mieczysław Groszek – Wiceprezes Związku Banków Polskich
  • Adam Tochmański – Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski
  • Iwona Sroka – Prezes KDPW
  • Michał Szymański –  Wiceprezes KIR S.A.
  • Michał Panowicz – Dyrektor w mBank S.A.

Moderatorem polskiej sesji był natomiast Chris Skinner – twórca Financial Services Club działającego także w Warszawie.

Polska sesja odbyła się w tzw. prime time między godziną 14 a 15 w jednej z głównych sal konferencyjnych. Informacje o sesji organizatorzy zamieścili w towarzyszących wydarzeniu materiałach, istotnie ją eksponując. Informacja była także promowana w aplikacji konferencyjnej na telefonach komórkowych. W efekcie udało się osiągnąć wysoką frekwencję. Sesja podzielona była na dwie części – prezentacje uczestników oraz panel dyskusyjny zakończony pytaniami z sali.

Sesje otworzył Pierwszy Zastępca Prezesa NBP, Piotr Wiesołek, który zarysował szeroką perspektywę zmian jakie nastąpiły w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat, zarówno w ujęciu politycznym jak i gospodarczym. Przedstawił także drogę jaką przeszła bankowość centralna oraz banki komercyjne w tym czasie. Podkreślił, że 25 lat w Polsce bankowość centralna i sektor bankowy praktycznie nie istniały, a w ciągu ćwierćwiecza transformacji udało się stworzyć silny, bezpieczny i konkurencyjny sektor bankowy, wspierany prze niezależny bank centralny.

Wiceprezes ZBP, Mieczysław Groszek w prezentacji “The foundation and drivers of innovative banking sector in Poland” zarysował kluczowe przyczyny sukcesu nowoczesnej bankowości w Polsce, wskazując jednocześnie na główne osiągnięcia technologiczne bankowości elektronicznej.

W kolejnym wystąpieniu Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP, Adam Tochmański przedstawił strukturę polskiego systemu płatniczego, natomiast Prezes KDPW, Iwona Sroka opisała rolę KDPW. Wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej, Michał Szymański zaprezentował polski system rozliczeniowy, zaznaczając przy tym znaczenie rozwijającego się systemu płatności natychmiastowych a także płatności mobilnych i zbliżeniowych. Dyrektor w mBank S.A, Michał Panowicz, przedstawił ewolucję polskiej bankowości z perspektywy banku komercyjnego, prezentując polski sektor jako najbardziej innowacyjny w Europie.

141017.zbp.02.400x

Następnie odbyła się dyskusja panelowa podczas której uczestnicy wyjaśnili przyczyny wysokiej innowacyjności polskiego sektora bankowego. Podczas dyskusji z publicznością padło pytanie, dotyczące dużej ilość oddziałów banków w Polsce i czy świadczyć to może o zbyt wysokim poziomie ubankowienia kraju. Z jednej strony wyrażono opinie, że nie przewiduje się w najbliższych latach dalszego wzrostu liczby oddział, z drugiej strony Prezes Mieczysław Groszek wskazał, iż poziom ubankowienia w Polsce, liczony zarówno ilością osób posiadających rachunek bankowy jak i relacja PKB do wielkości sektora bankowego, wskazuje że w Polsce jest wciąż niski poziomem ubankowienia.

Sesja miała charakter żywy i dynamiczny. W sposób jednoznaczny ukształtowała pogląd uczestników iż polski sektor bankowy jest bezpieczny, konkurencyjny i innowacyjny oraz stanowi wzór dla wielu bardziej rozwiniętych rynków na świecie.

Jednocześnie zaznaczono, iż cechą charakterystyczną polskiego sektora jest z jednej strony duża ilość “startupów bankówych”, które powstały w ostatnich latach (w UK przez 25 lat tylko jeden) oraz wskazano, iż innowacje technologiczne w sektorze są  kreowane głównie przez banki podczas gdy na innych rynkach wyłącznie przez podmioty niebankowe.

Polska sesja w czasie konferencji SIBOS cieszyła się żywym zainteresowaniem uczestników. Relacja z sesji prezentująca polski sektor bankowy w pozytywnym świetle została zamieszczona w publikacji konferencyjnej SIBOS.

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: