Instrumenty finansowania nieruchomości: Inicjatywy wspierające rozwój mieszkalnictwa senioralnego w Stanach Zjednoczonych – inspiracje i wnioski dla Polski

FN 2015/04-06 (kwiecień-czerwiec 2015)

Zachodzące na świecie zmiany w strukturze demograficznej, wynikające z procesu starzenia się społeczeństw, w większym stopniu dotykają krajów wysokorozwiniętych.

mgr Beata Lewicka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Katedra Bankowości

Wprowadzenie Według Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych, w 2050 roku, 34 proc. ludności Europy i 27 proc. Ameryki Północnej będzie miało powyżej 60 lat. W regionach mniej rozwiniętych, takich, jak na przykład kraje środkowo i południowoafrykańskie, udział ten sięgnie „zaledwie” 10 proc.1

 

 

Reasumując, wśród społeczeństw najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje postępującego starzenia się ludności znajdują się kraje Starego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: