BGK chce utrzymać wszystkie instrumenty wsparcia firm przynajmniej do połowy 2022 roku

Firma / Gospodarka / Z rynku

Instrumenty, które BGK uruchomił w trakcie kryzysu pandemicznego pozwoliły firmom zminimalizować skutki kryzysu i zbudować podstawy do szybkiego odbicia. Cały czas trwają prace zmierzające do zapewnienia możliwości ich kontynuowania do połowy 2022 r. - wynika z wypowiedzi prezes BGK Beaty Daszyńskiej-Muzyczki.

Beata Daszyńska-Muzyczka
Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. Źródło: BGK

Instrumenty, które BGK uruchomił w trakcie kryzysu pandemicznego pozwoliły firmom zminimalizować skutki kryzysu i zbudować podstawy do szybkiego odbicia. Cały czas trwają prace zmierzające do zapewnienia możliwości ich kontynuowania do połowy 2022 r. - wynika z wypowiedzi prezes BGK Beaty Daszyńskiej-Muzyczki.

"Z tych instrumentów, które mamy wprowadzone, na pewno wszystkie chcemy zachować. […] Instrumenty mają wydłużony czas stosowania - do końca tego roku. Jesteśmy przed czwartą falą - co przyniesie czwarta fala, ile z tych instrumentów trzeba będzie przedłużyć? Myślę, że połowa przyszłego roku to jest minimum zachowania tych rozwiązań finansowych, które zostały wypracowane. A wiele z tych rozwiązań, szczególnie w systemie gwarancyjnym, zostanie z nami na długo, a może na zawsze" - powiedziała Daszyńska-Muzyczka podczas dyskusji na temat raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pt. "Tarcza antykryzysowa. Koło ratunkowe dla firm i gospodarki?".

Czytaj także: BGK podwyższa kwotę emisji na Fundusz Covid-19 w 2021 roku o 6,5 mld zł >>>

Instrumenty BGK

Prezes poinformowała, że na dziś kwota pomocy udzielonej w ramach tarcz za pośrednictwem BGK sięgnęła 100 mld zł. W raporcie podano, że na koniec 2020 r. kwota ta opiewała na 54,2 mld zł.

"Dzisiaj mamy 100 mld zł, które trafiło dzięki BGK do przedsiębiorców. To oznacza, że te nastroje są pozytywne, bo mówimy o instrumentach kredytowych. Czyli ktoś musi mieć już pewniejszy grunt pod nogami, skoro zaciąga tak naprawdę finansowanie dłużne, nawet z systemami gwarancyjnymi BGK - to znaczy, że planuje swoją przyszłość, że odważniej patrzy w przyszłość" - wskazała Daszyńska-Muzyczka.

Jak podano w raporcie, w 2020 r., w ramach pomocy udzielonej za pośrednictwem BGK najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostało na gwarancję de minimis, w ramach których wypłacono 29,3 mld zł, co stanowiło ponad połowę ogólnej kwoty udzielonej za pośrednictwem BGK pomocy. Dużą część (35%) wypłaconych środków stanowiły też gwarancje płynnościowe (19,2 mld zł). W sumie te dwa instrumenty pomocowe pochłonęły aż prawie 90% wydanych przez BGK środków w 2020 r. Najwięcej umów (75%) dotyczyło udzielenia gwarancji de minimis.

Instrumenty pomocowe BGK

Instrumenty pomocowe BGK (dane z raportu wg stanu na koniec 2020 r.):

 → Gwarancja de minimis (54% środków i 75% umów)

 → Gwarancja płynnościowa (35% środków i 3% umów)

 → Gwarancja dla faktorów (3% środków i 0,3% umów)

 → Pożyczka płynnościowa dla MŚP (2% środków i 7% umów)

 → Gwarancja Biznesmax (2% środków i 1% umów)

 → Gwarancja COSME (1% środków i 6% umów)

 → Pożyczki unijne dla MŚP (1% środków i 6% umów)

 → Dopłata do oprocentowania kredytów obrotowych (1% środków i 0,5% umów)

 → Gwarancja dla sektora rolnego (1% środków i 1% umów)

 → Pożyczki płynnościowe dla PES (0,02% środków i 0,4% umów).

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: