Instytucja pierwszego wyboru

Polecamy

Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP o zamierzeniach obu podmiotów w 2017 roku i strategi instytucji pierwszego wyboru

Sławomir Panasiuk: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych konsekwentnie realizuje strategię bycia instytucją pierwszego wyboru dla rynku finansowego w Polsce. W związku z tym naszym podstawowym celem będzie upowszechnienie, zwiększenie skali w tych obszarach, które w ostatnich latach rozwinęliśmy. Myślimy tu o KDPW_CCP, o rozliczaniu, clearowniu i zabezpieczaniu transakcji – nie tylko z rynku zorganizowanego GPW, ale interesuje nas też rynek międzybankowy. Myślimy o transakcjach zawieranych na stopę procentową na polski złoty, mamy też autoryzację na euro.

Bardzo istotnym celem dla nas jest dostosowanie naszego repozytorium transakcji do wymogów jakie stawiają regulacje europejskie i wymogi europejskiego nadzorcy. Chcemy też poszerzyć usługi repozytorium transakcji o te obszary, które obecnie stają się obowiązkowe dla instytucji finansowych. Od lat realizujemy konsekwentnie strategię bycia instytucją pierwszego wyboru dla krajowego rynku.

Naszym celem jest też poszerzenie zakresu usług świadczonych za granicą. Istotną usługą jest repozytorium transakcji gdzie część klientów to klienci zagraniczni. Chcemy poszerzać skalę, bo w Polsce osiągnęliśmy już 95 procent transakcji.

Liczymy na to, że poszerzenie skali jest możliwe tylko i wyłącznie przez rozwój usług na rynkach zagranicznych, a zwiększenie skali to możliwość świadczenia usług w lepszej jakości i dodatkowo możliwość utrzymania konkurencyjnych cen – to też jest naszym celem.

Z doraźnych celów ważne jest zaoferowanie bankom możliwości przechowywania i blokowania na naszym poziomie zabezpieczeń w papierach wartościowych – wszedł w zasadzie obowiązek zabezpieczania transakcji bilateralnych, nawet takich które nie są centralnie clearowane papierami wartościowymi w ramach Initial Margin. Przygotowujemy tego typu usługę.

Mamy też nadzieję, że inne nasze usługi, które do tej pory rozwijaliśmy, będą spotykały się z zainteresowaniem naszych instytucji finansowych – zarówno firm inwestycyjnych, jak i banków. Dosyć istotną kwestią będzie decyzja wspólna dotycząca zaangażowania polskiego sektora finansowego, kapitałowego w inicjatywę Targetu Securities. To inicjatywa europejska oferowana i rozwijana przez Europejski Bank Centralny. Do tej pory polski rynek podjął decyzję o niewchodzeniu do tej inicjatywy z uwagi na to, że jesteśmy poza strefą euro, z drugiej strony ze względu na to, że skala naszego rynki i zaangażowanie instytucji międzynarodowych nie pozwala na podjęcie tego typu decyzji i znalezienie korzyści w tym zakresie.

W drugiej połowie 2017 roku będziemy się spotykali z naszymi uczestnikami – firmami inwestycyjnymi i bankami. Razem z NBP będziemy prowadzili dyskusję dotyczącą decyzji w tym zakresie. O ile decyzja dotyczyłaby przejścia z rozrachunkiem na platformę Target2 Securities wiązałaby się ona z dużymi zmianami z jednej strony, z drugiej z szansami dotyczącymi umiędzynarodowienia polskiego rynku – tu musimy na szali położyć korzyści wynikające z umiędzynarodowienia z jednej strony, z drugiej koszty i ryzyka wynikające z takiej otwartości.

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: