Instytut Biznesu: potrzebne przepisy ułatwiające obecność w Polsce pracowników z Ukrainy

Rynek pracy

Kobieta trzymająca flagę Ukrainy
Fot. stock.adobe.com/theartofpics

Dla polskiego rynku pracy konieczne będzie utrzymanie dotychczasowej polityki zatrudnienia pracowników z zagranicy. Obecnie około 80% nich stanowią obywatele Ukrainy, którzy od wielu lat uzupełniają deficyty kadrowe. Biorąc pod uwagę otwartość rynków europejskich, wyższy poziom płac m. in. w Niemczech, ważne jest rozważanie wdrożenia przepisów ułatwiających obecność w Polsce pracowników z Ukrainy, postuluje Instytut Biznesu.

Dla polskiego rynku pracy konieczne będzie utrzymanie dotychczasowej polityki zatrudnienia pracowników z zagranicy #praca #cudzoziemcy #Ukraińcy

Instytut zwraca uwagę, że polscy przedsiębiorcy w ostatniej dekadzie stali się otwarci na uzupełnienie wakatów dzięki pracownikom z zagranicy, wśród których przeważają pracownicy z Ukrainy.

„Polska pozostawała i na razie pozostaje dla Ukraińców z racji najbliższego sąsiedztwa najchętniej wybieranym państwem do pracy. Poważny niepokój budzi, że ten trend może się zmienić ze względu na otwarcie rynku pracy w krajach Europy Zachodniej, które mogą zaproponować znacznie atrakcyjniejsze warunki pacy. W przypadku odpływu pracowników zza wschodniej granicy pogłębi się luka na polskim rynku pracy” – czytamy w stanowisku Instytutu Biznesu w sprawie ułatwień w zatrudnieniu pracowników z zagranicy.

Jak zatrzymać odpływ Ukraińców i obywateli innych krajów z polskiego rynku pracy?

„Zasadne wydaje się podjęcie działań, które mogą zatrzymać odpływ Ukraińców i obywateli innych krajów z polskiego rynku pracy. Znowelizowana w zeszłym roku ustawa o rynku pracy wprowadziła potrzebne, ale choć niewystarczające zmiany w zakresie procedur zatrudniania cudzoziemców. Wydłużony został okres wykonywania pracy bez zezwolenia, w oparciu o stosowne oświadczenie o powierzeniu pracy, ale również wprowadzono obowiązek elektronicznego składania wniosków” – czytamy dalej.

Obowiązujące przepisy, co podnoszą przedsiębiorcy, nie stanowią wystarczających zachęt dla obywateli Ukrainy i innych państw, którzy stają przed wyborem między pracą w Polsce, a pracą w innych krajach zachodniej Europy. Z tego względu, ale również z uwagi na warunki makroekonomiczne czy skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, rząd powinien pogłębić dialog z przedsiębiorcami, związkowcami i organizacjami skupiającymi obcokrajowców, wskazano w dokumencie.

Czytaj także: Rośnie zatrudnienie azjatyckich pracowników w Polsce. Czy zastąpią Ukraińców?

„Konieczne dla dobra rozwoju polskiej gospodarki może okazać się wypracowanie nowych rozwiązań prawnych m. in. w obszarach wykonywania pracy, postępowania wizowego i pobytu cudzoziemców w Polsce” – stwierdzono.

Wprowadzenie kolejnych zmian ułatwiających zatrudnienie cudzoziemców

Instytut Biznesu postuluje, aby rząd podjął się dyskusji nad wprowadzeniem kolejnych zmian ułatwiających zatrudnienie cudzoziemców.

„Wśród nich ważne jest wydłużenie okresu pracy wykonywanej bez zezwolenia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz terminów informacyjnych w tym obszarze nakładanych na pracodawców. Inne propozycje to odstąpienie od ponowienia procedury uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę w przypadku zmiany pracodawcy oraz skrócenie oczekiwania na wizyty w konsulatach” – czytamy dalej w stanowisku.

Czytaj także: NBP: w ciągu 4 lat może ubyć 20 – 25 proc. Ukraińców pracujących w Polsce >>>

Instytut podkreśla, że różne, orientacyjne szacunki wskazują, że Ukraińców jest w Polsce od 900 000 do nawet 2 000 000.

„Precyzyjne ustalenie jest trudne do ustalenia ze względu na dużą rotację, wynikającą z obowiązujących przepisów. Według danych na połowę tego roku obywatelom Ukrainy wydano przeszło 171 000 zezwoleń na pracę, to ponad 60% więcej niż w 2015 r. Dla porównania drugim w zestawieniu obywatelom Białorusi wydano zaledwie przeszło 14 000 zezwoleń” – napisano w stanowisku.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: