Insurance Europe przekazuje dalsze informacje dotyczące FATCA

Finanse i gospodarka

Insurance Europe po raz kolejny przekazała grupie roboczej art. 29 ds. ochrony danych notę informacyjną dotyczącą swoich obaw związanych z wymogami sprawozdawczymi przewidzianymi w amerykańskiej ustawie o zgodności podatków od rachunków zagranicznych (FATCA), która ma wejść w życie w styczniu 2013 roku.

Insurance Europe po raz kolejny przekazała grupie roboczej art. 29 ds. ochrony danych notę informacyjną dotyczącą swoich obaw związanych z wymogami sprawozdawczymi przewidzianymi w amerykańskiej ustawie o zgodności podatków od rachunków zagranicznych (FATCA), która ma wejść w życie w styczniu 2013 roku.

Przekazana w dniu 1 marca nowa nota informacyjna dotyczy przekazywania informacji na temat posiadaczy rachunków w USA.Insurance Europe poinformowała działającą w ramach grupy roboczej grupę ds. rynków finansowych o związanych z tym problemach, podkreślając, że jej zdaniem ubezpieczyciele nie zawsze będą dysponować wymaganymi informacjami, które przewiduje ustawa, i  że przekazując takie dane będą naruszać przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w UE.Grupa robocza jest niezależnym organem powołanym przez  instytucje zajmujące się ochroną danych, który doradza Komisji Europejskiej. Działająca w jej ramach grupa ds. rynków finansowych ma przedstawić ocenę FATCA pod koniec marca. W dniu 13 stycznia Insurance Europe przekazała grupie roboczej swoje ogólne obawy dotyczące wymogów informacyjnych i sprawozdawczych przewidzianych w ustawie FATCA.

Źródło: PIU

 

Udostępnij artykuł: