Insurance Europe przekazuje uwagi na temat pakietu ADR

Finanse i gospodarka

28 lutego federacja przekazała swoje uwagi na temat pakietu propozycji dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), które w listopadzie opublikowała Komisja Europejska.

Insurance Europe popiera cele i najważniejsze elementy propozycji KE, ale zwraca między innymi uwagę na to, że ramy czasowe, w których spory mają być rozwiązywane, są zbyt krótkie, że finansowanie podmiotu zajmującego się ADR nie wpływa na jego bezstronność i że należy unikać zbyt dużej liczby regulacji. Zaproponowany przez Komisję pakiet zawiera projekt dyrektywy w sprawie ADR oraz proponowane rozporządzenie w sprawie rozwiązywania sporów przez Internet, a oba dokumenty dotyczą sporów konsumenckich. Dokument zawierający stanowisko Insurance Europe został przesłany KE, duńskiej prezydencji UE oraz wybranym posłom do PE.

Źródło: PIU

 

Udostępnij artykuł: