Insurance Europe przesyła uwagi na temat projektu ICP 9 przygotowanego przez IAIS

Finanse i gospodarka

W dniu 31 sierpnia  Insurance Europe przesłała do Międzynarodowego Stowarzyszenia Organów Nadzoru Finansowego (IAIS) swoje uwagi na temat przygotowanego przez IAIS projektu głównej zasady ubezpieczeniowej (ICP) 9 w sprawie przeglądu nadzorczego i sprawozdawczości.

Federacja wyraziła poparcie dla nowego oświadczenia, zgodnie z którym organy nadzoru powinny przyjąć podejście oparte na ryzyku, oraz dla włączenia do standardu zasady proporcjonalności. Poza tym przyjęła ona z zadowoleniem zmianę ogólnego zakresu, który teraz obejmuje jurysdykcje IAIS a nie poszczególne kraje. Dzięki temu standard ten będzie mógł być stosowany przez wszystkie zainteresowane organy nadzoru.

Mimo to Insurance Europe zauważyła, że choć IAIS stara się uniknąć dublowania przepisów dotyczących nadzoru na poziomie grupy, w projekcie standardu są nieścisłości. Pomimo swoich obaw dotyczących propozycji IAIS w sprawie ComFrame na potrzeby nadzoru grup międzynarodowych, Insurance Europe ponownie zaapelowała do stowarzyszenia, aby skoordynowało ono prace nad ICP i ComFrame w celu uniknięcia takich nieścisłości.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: