Integracja biznesowa grupy BPS: Brand zrzeszenia, produkt w standardzie

NBS 2011/06

Grupa BPS uruchomi sieć placówek franczyzowych poprzez spółkę celową, która ma sprzedawać licencje na usługi finansowe. Alternatywnie - zadanie to przejmie Bank BPS S.A., a zrzeszenie będzie pobierać opłaty sublicencyjne od prywatnych franczyzobiorców.

Grupa BPS uruchomi sieć placówek franczyzowych poprzez spółkę celową, która ma sprzedawać licencje na usługi finansowe. Alternatywnie - zadanie to przejmie Bank BPS S.A., a zrzeszenie będzie pobierać opłaty sublicencyjne od prywatnych franczyzobiorców.

Zdaniem Piotra Pokropka, wiceprezesa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. pomysł spełni oczekiwania, jeżeli sieć placówek wprowadzi jednolite standardy, wizualizację i procedury. – Powinien być jeden system informatyczny, te same zasady rozliczeń. W rozmowach z partnerami – instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi, stawiamy warunek, aby ich produkty sprzedawane w naszej sieci zostały wystandaryzowane.

Spółdzielczy Fundusz Poręczeń Wzajemnych

Nowym pomysłem jest też Spółdzielczy Fundusz Poręczeń Wzajemnych – instytucja non profit, która ma wspomagać akcję kredytową i odzyskiwać środki pożyczone przez banki Grupy BPS. Jeżeli np. po trzech latach działalności fundusz otrzyma pozytywną ocenę agencji ratingowej, poręczenia oraz kredyty poręczone będą miały niższy wymóg kapitałowy, a przedsięwzięcie zacznie już zwracać zainwestowane środki.

Prezes liczy na dobrą współpracę banków zrzeszonych. – To powinien być nasz wspólny biznes. Na początku wystarczy kapitał 15 mln zł, w trzecim roku działalności – 60 mln zł, docelowo – 120 mln zł. Chcemy rozmawiać o tym projekcie z agendami rządowymi, m.in. z ARiMR. Zaproszenie skierujemy do instytucji finansowych, także zagranicznych.

Grupa BPS już niedługo uzyska dostęp do linii kredytowej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Środki w kwocie 25 mln euro na okres 5 lat mogą być przeznaczone na finansowanie sektora MŚP przy gwarancji ze strony Banku BPS. Marża na poziomie 1 proc. – jak się wydaje – jest ceną adekwatną, zwłaszcza że banki spółdzielcze w swoich portfelach posiadają aktywa o krótkim okresie rozliczeniowym. Linia EBOiR umożliwia również finansowanie akcji kredytowej w euro. Bank BPS jako gwarant chciałby, żeby pożyczki były udzielane według określonej procedury oceny wiarygodności klienta i jednolitych zasad monitorowania.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: