Inteligentne banki w dobie transformacji

Komentarze ekspertów

Biorąc pod uwagę stopień cyfrowej dojrzałości w organizacjach, instytucje finansowe przechodzą drogę, którą można podzielić na trzy etapy - zaczynając od tradycyjnego banku, poprzez bank angażujący się w budowę cyfrowych rozwiązań („immersive”) aż po bank inteligentny.

Paweł Jakubik
Paweł Jakubik, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, Microsoft

Biorąc pod uwagę stopień cyfrowej dojrzałości w organizacjach, instytucje finansowe przechodzą drogę, którą można podzielić na trzy etapy - zaczynając od tradycyjnego banku, poprzez bank angażujący się w budowę cyfrowych rozwiązań („immersive”) aż po bank inteligentny.

#PawełJakubik z @Microsoft: #bankowość jest jednym z najlepiej chronionych sektorów, ale nie można spocząć na laurach #transformacjacyfrowa #FTB #cyberbezpieczeństwo #banki #Microsoft

Większość polskich banków znajduje się już pomiędzy etapem zwanym „immersive” a inteligentnym bankiem. Główne atrybuty etapu „immersive” to wdrożenie technologii takich jak omnichannel, CRM czy nowoczesne front-endy. Polskie banki są bardzo zaawansowane technologicznie i tego typu rozwiązania stosują od lat. Inteligentny bank charakteryzują natomiast: otwarta bankowość, otwarte API (częściowo przejście do tego poziomu wymusza regulator), sztuczna inteligencja, przejmowanie części działań back-office przez roboty. Jest tu też bardzo ważny obszar predykcji analitycznej. Chodzi o to, abyśmy algorytmikę i predykcję zaszywali w systemach przewidujących sprzedaż.

Efekt WOW!

Przeskoczenie między etapem drugim a bankiem w pełni inteligentnym będzie najlepiej widoczne właśnie w obszarze analityki.To właśnie da efekt WOW! Sprzedawcy, doradcy finansowi, oddziały, dostaną nowe narzędzia, nowe, jeszcze cenniejsze dane o kliencie. Jedną z największych, przełomowych zmian, która czeka nie tylko sektor finansowy, to jeszcze intensywniejsze wykorzystanie danych, sztucznej inteligencji i usług głosowych, co oznacza, że zaczniemy na większą skalę rozmawiać z maszynami. I to będzie rewolucja w obsłudze konsumentów na całym świecie.
Paweł jakubik

Źródło: CPBiI

Dobre przygotowanie pracowników

Aby dobrze wykorzystać nadchodzące zmiany, instytucje finansowe muszą rozwijać talenty, przygotować pracowników, tak aby radzili sobie ze zmianami, mieli odpowiednie umiejętności, orientowali się w świecie big data czy sztucznej inteligencji.  Najmłodsze pokolenia zdobywają cyfrowe kompetencje bardzo szybko. Obecnie większość studentów w życiu prywatnym korzysta z najnowszych rozwiązań, uznając je za całkowicie naturalne. Media społecznościowe, usługi chmurowe, czy zakupy online – to narzędzia wpisane w ich codzienność. Jednak, aby tego rodzaju umiejętności mogły przydać się w codziennej pracy w sektorze finansowym, muszą odpowiadać potrzebom tej konkretnej branży. Dzisiejsi pracownicy nie oczekują, że uzyskają pomocne i wartościowe informacje dzięki sztucznej inteligencji. Poszukują ich raczej poruszając się przetartymi szlakami, korzystając ze znanych narzędzi. Teraz nastąpi zmiana, ponieważ pewne rzeczy będą podpowiadane przez najnowsze technologie i osoby zatrudnione w firmie powinny wiedzieć jak to wykorzystać. To wiąże się także z nowym środowiskiem pracy i wprowadzeniem konkretnych narzędzi do pracy grupowej, komunikacji, czy chociażby współdzielenia dokumentów. Konieczne jest zatem przygotowanie firmy i zmiana kultury organizacyjnej, inaczej otwarcie się na cyfrowy rozwój będzie niemożliwe.

Kwestia bezpieczeństwa cybernetycznego

Z pojęciem transformacji cyfrowej nierozerwalnie związana jest kwestia cybernetycznego bezpieczeństwa. Jest to jeden z priorytetów, aby wszystkie produkty i usługi miały najwyższy jego poziom. Kładziemy na to ogromny nacisk, jeśli chodzi o wszystkie nasze usługi chmurowe. Jesteśmy przekonani, że będąc graczem globalnym, mając wielkie centra obliczeniowe obsługujące wszystkie nasze technologie chmurowe, tysiące ludzi pracujących nad zapewnieniem bezpieczeństwa, jesteśmy w stanie chronić dane naszych klientów lepiej, niż indywidualna firma jest w stanie to zrobić na własną rękę. Masowe przejście do chmury zwiększy jeszcze bardziej obecny poziom zabezpieczeń. To co zaobserwowałem to, że firmy nadal mają problem z ustaleniem, kto jest odpowiedzialny za obszar bezpieczeństwa. Na ogół jest to tylko CIO. Wszyscy, z zarządem włącznie, mówią o bezpieczeństwie, ale odpowiedzialność ponosi szef IT. W tym obszarze potrzebna jest zmiana kulturowa – za bezpieczeństwo odpowiedzialni są wszyscy, wszyscy też powinni zbierać dobre praktyki. Bankowość jest jednym z najlepiej chronionych sektorów, ale nie można spocząć na laurach.

Paweł Jakubik, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, Microsoft

Udostępnij artykuł: