Inteligentne Systemy Transportowe – obowiązek dla zarządców dróg

Samorząd

Rząd zadecydował, że zarządcy dróg będą zobowiązani zarządzać ruchem pojazdów prywatnych i komunikacji miejskiej za pomocą Inteligentnych Systemów Transportowych. Efektem ma być zmniejszenie liczby wypadków, zwiększenie efektywności transportu i ochrona środowiska.

Inteligentne Systemy Transportowe sprawdzają się szczególnie w aglomeracjach miejskich. Redukują korki i usprawniają ruch na drogach – dotyczy to zarówno transportu miejskiego jak i prywatnego. Zarządcy dróg w miastach mogą decydować o zamknięciu wjazdu do niektórych miejsc wyznaczając w ten sposób strefy niskiej emisji spalin.

Wiele europejskich miast wprowadziło już takie rozwiązania – intensywność korków spadła dzięki nim o 20 proc. ISTy służą także zwiększeniu kontroli i natężeniu egzekwowania prawa. Jest to możliwe dzięki automatycznemu pomiarowi prędkości, kontroli przestrzegania czerwonego światła oraz masy pojazdów.

Systemy IST mają możliwość gromadzenia danych, co pozwala uzyskać wiedzę o natężeniu ruchu w danym miejscu. Dzięki temu można generować prognozy na przyszłość i planować remonty.

Pozostaje jeszcze pytanie o koszty takiego systemu. Jego wdrożenie to koszt kilkuset milionów złotych – niemożność określenia konkretniejszych kwot spowodowana jest polityką poszczególnych miast, ich strategią rozwoju oraz doborem konkretnych narzędzi ITS. Instalacja takiego systemu w Londynie kosztowała 300 mln euro. Inwestycja zwrócila się w ciągu 2 lat.

Źródło: www.wirtualnemedia.pl

Udostępnij artykuł: