Technologie: Inteligentny finansowy asystent – przyszłość systemów PFM?

BANK 2016/10

Narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi funkcjonują już ponad trzy dekady. Początkowo były zupełnie samodzielnymi aplikacjami, czerpiącymi z wzorów bliższych finansom przedsiębiorstw niż domowej buchalterii. Dziś coraz ściślej integrują się z rachunkami bankowymi i stawiają sobie za zadanie dostarczanie w czasie rzeczywistym informacji ułatwiających podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych.

Narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi funkcjonują już ponad trzy dekady. Początkowo były zupełnie samodzielnymi aplikacjami, czerpiącymi z wzorów bliższych finansom przedsiębiorstw niż domowej buchalterii. Dziś coraz ściślej integrują się z rachunkami bankowymi i stawiają sobie za zadanie dostarczanie w czasie rzeczywistym informacji ułatwiających podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych.

Dr Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Za symboliczny początek rozwoju aplikacji PFM (personal finance management) można uznać rok 1984, gdy na rynku zadebiutowała pierwsza wersja aplikacji Quicken. Pierwsze narzędzia wymagały sporego nakładu ręcznej pracy – użytkownik musiał sam odnotowywać wszystkie wydatki, przypisywać im kategorie i uzgadniać zapisy z historią rachunku bankowego.

{module BanerB1}

Nową jakość przyniosło dopiero rozpowszechnienie się bankowości internetowej. Na przełomie wieków niektóre amerykańskie instytucje zaczęły wprowadzać do systemów transakcyjnych funkcje analizy wydatków. Jednocześnie pojawiła się możliwość pobierania danych z rachunków bankowych, która doprowadziła do rozkwitu internetowych aplikacji PFM rozwijanych przez niezależnych od banków dostawców. Istotną rolę w tym procesie odegrali wyspecjalizowani pośrednicy, tacy jak Yodlee, nawiązujący współpracę z bankami lub doskonalący technikę screen scraping (pobierania danych „w imieniu użytkownika” z serwisów bankowości internetowej).

Pod koniec pierwszej dekady XXI w. internetowe aplikacje PFM prześcignęły możliwościami samodzielne programy do zarządzania finansami osobistymi, a w serwisach bankowości internetowej coraz częściej swoje miejsce miała osobna zakładka służąca analizie przychodów i rozchodów. Na rynku pojawiły się aplikacje mobilne uzupełniające internetowe narzędzia PFM, dające szybki dostęp do historii transakcji i pozwalające śledzić realizację budżetów. Na polskim rynku narzędzia PFM rozpowszechniły się dopiero kilka lat temu. Wprawdzie już pierwsza fala rozwoju bankowości internetowej przyniosła ze sobą interesujące eksperymenty (np. Multiport – serwis agregacji rachunków prowadzony przez BRE), ale większe zainteresowanie wzbudziły dopiero projekty z czasów tzw. „Web 2.0”. Wtedy nastąpił wysyp niezależnych aplikacji internetowych (standalone PFM), z których część funkcjonuje do dzisiaj.

{module BanerB2}

W 2010 r. narzędzia zarządzania finansami po raz pierwszy zintegrowano z bankowością internetową, a palma pierwszeństwa przypadła Meritum Bankowi. Banki odświeżające swoje serwisy dla klientów detalicznych coraz chętniej sięgały po PFM, zazwyczaj jednak wyznaczając tej funkcji wydzielone miejsce – niezależne od historii transakcji. W kolejnych latach byliśmy świadkami debiutu pierwszej aplikacji bankowej korzystającej z agregacji rachunków (Alior Sync) i przerwania „chińskiego muru” pomiędzy rachunkiem a PFM (nowy mBank).

Ewolucja PFM – 3 najważniejsze trendy

Racjonalne zarządzanie finansami osobistymi wymaga sporej dozy determinacji i samokontroli. Narzędzia PFM początkowo skierowane były przede ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: