Inter Partner Assistance z nową strategią i nowym Członkiem Zarządu

Kadry

W listopadzie 1994 roku pierwszy raz w Polsce konsultant Inter Partner Assistance odebrał telefon dzwoniący na numer alarmowy. Od tego czasu bardzo wiele się zmieniło. Przede wszystkim zmienił się poziom świadomości istnienia usług pomocowych i ich zakres.

Dla zwykłego Kowalskiego assistance oznacza pomoc przy holowaniu niesprawnego samochodu. Ale nie tylko. Od lat pakiety assistance obejmują swoim zakresem pomoc na drodze, w domu, w podróży zagranicznej, pomoc medyczną na terenie Polski czy wsparcie w codziennych zmaganiach z rzeczywistością – Concierge. Usługi dodawane są do ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń na życie, czy do kont i kart bankowych. Inter Partner Assistance jest prekursorem tych świadczeń na rynku polskim. A to, co pod koniec XX wieku w kraju uznawano za rewolucyjne, teraz jest standardem.

W Inter Partner Assistance wiemy, że wszystko, co powszechnie uznawane jest za przyszłość w świadczeniach pomocowych już dziś wprowadzane jest do oferty – mówi Piotr Mazurkiewicz nowy Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu w Inter Partner Assistance –  Lecz innowacyjność w moim rozumieniu to nie tylko zmiany w konstrukcji produktów assistance. Innowacyjność rozumiem również jako nowe podejście do relacji biznesowych i wspólnej pracy z partnerami biznesowymi nad nowymi modelami sprzedaży. Dopiero taka kompleksowa zmiana pozwoli nam na umocnienie pozycji rynkowej oraz sukcesywne jego zdominowanie. Wizja Inter Partner Assistance, jaką mam przed oczyma to wizja firmy elastycznej, nowoczesnej i bardzo zaawansowanej technologicznie.

mazurkiewicz.piotr.b.150xPiotr Mazurkiewicz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży finansowej i Human Resources. W latach 1998-2004 pracował dla dwóch szwajcarskich firm ubezpieczeniowych: Zurich i Credit Suisse, m.in. na stanowisku Dyrektora Regionalnego, Dyrektora ds. Rozwoju i Szkoleń. Następnie jako Dyrektor ds. Szkoleń w Zepter International Poland nadzorował system szkoleń dla kilku tysięcy Przedstawicieli Handlowych. Pod koniec 2005 roku został Partnerem HRK Financial Markets w Grupie HRK i od podstaw rozwijał usługi Executive/Direct Search dedykowane instytucjom finansowym. Później w ramach Grupy HRK tworzył kolejne specjalizacje rekrutacyjne, odpowiadał za współpracę międzynarodową w ramach sieci IRC Global Executive Search Partners i pracował dla wielu renomowanych instytucji finansowych. Uczestniczył w ponad 700 projektach rekrutacyjnych a jako Trener przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu zarządzania, negocjacji i technik sprzedaży. Jest akredytowanym Trenerem INSIGHTS Discovery.

Decyzja o rozpoczęciu współpracy z Piotrem Mazurkiewiczem oznacza dla nas nowe otwarcie – mówi Marta Kaleńska-Jaśkiewicz – Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny spółek Inter Partner Assistance w Polsce. Zawsze byliśmy w ścisłej czołówce na rynku assistance. Zarówno pod względem innowacyjności, jakości świadczonych usług oraz zrozumienia potrzeb partnerów biznesowych. Teraz w sposób ewolucyjny, ale i dzięki zatrudnieniu Piotra Mazurkiewicza nasze aspiracje rosną.

Formalnie Piotr Mazurkiewicz obejmie swoje stanowisko z dniem 14 stycznia 2013 roku.

Udostępnij artykuł: