Interrisk i ZTM zostają połączone

Finanse i gospodarka

Vienna Insurance Group zamierza zwiększyć w Polsce koncentrację swojej działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych poprzez połączenie InterRisk i PZM. Po dokonaniu fuzji produkty obu spółek mają być oferowane w całym kraju pod wspólną marką InterRisk. Proces połączenia powinien zakończyć się w pierwszej połowie 2012 r., o ile do tego czasu zostaną dopełnione przewidziane prawem wymogi formalne oraz zostaną uzyskane niezbędne zezwolenia urzędowe.

– Vienna Insurance Group niezmiennie realizuje strategię wielomarkowości. Jednakże na bieżąco weryfikujemy efektywność naszych lokalnych struktur sprzedażowych. W momencie, gdy w danym przypadku pojawia się możliwość synergii, fuzja spółek jest właściwym krokiem. Dzięki połączeniu obu spółek w Polsce, nasza obecność na tym kluczowym dla nas rynku będzie jeszcze bardziej spoista.- wyjaśnia Guenter Geyer, szef VIG.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: