Intuicje i doświadczenie (sonda aleBank.pl – lipiec 2013)

Finanse i gospodarka / Raporty

Pomimo letniej kanikuły respondenci naszej sondy okazali się, jak co miesiąc, niezawodni. Pytania były zresztą tylko z pozoru lżejsze, a to za sprawą doboru tematyki, która z wypoczynkiem letnim rodaków koresponduje. Wyniki trudno uznać za zaskakujące. O ile bowiem na pytanie (Czy nastąpią kolejne upadłości biur turystycznych?) aż 70 proc odpowiedzi miało charakter twierdzący, rzeczywistość - póki co - nie potwierdza tej diagnozy.

Pomimo letniej kanikuły respondenci naszej sondy okazali się, jak co miesiąc, niezawodni. Pytania były zresztą tylko z pozoru lżejsze, a to za sprawą doboru tematyki, która z wypoczynkiem letnim rodaków koresponduje. Wyniki trudno uznać za zaskakujące. O ile bowiem na pytanie (Czy nastąpią kolejne upadłości biur turystycznych?) aż 70 proc odpowiedzi miało charakter twierdzący, rzeczywistość - póki co - nie potwierdza tej diagnozy.

Czyżby rację mieli Ci z Państwa, którzy na tak postawione pytanie udzielili odpowiedzi przeczącej? Tak twierdził blisko co piąty (19 proc) badany, podczas, gdy jedynie 11 proc. nie miało w tej kwestii wyrobionego zdania. Paradoksalnie rację mają i jedni i drudzy.

130801.sondaz.alebank.pl.2013.07.czy.nastapia.kolejne.upadlosci.biur.turystycznych

Tym pierwszym podpowiadało doświadczenie lat ubiegłych, drugim zaś znajomość realiów rynkowych, które sprawiają, że skutkiem spowolnienia gospodarczego, oraz, w równej mierze, braku stabilizacji politycznej, czy wręcz obawami przed ogniskami zapalnymi w krajach, które jak Egipt, stanowiły tradycyjny kierunek letnich wojaży, wybieramy wypoczynek nad polskim morzem.

Tym samym nie dziwią wyniki odpowiedzi na pytanie o wpływ wyjazdów na pobudzenie popytu wewnętrznego. Nawet, gdy kwatery tańsze, trudno sobie odmówić przyjemności we Władysławowie, Kołobrzegu czy Sopocie, słowem wydajemy więcej pieniędzy.

130801.sondaz.alebank.pl.2013.07.czy.wyjazdy.wakacyjne.wplyna.na.popyt.wewnetrzny

Przewidziało to 54 proc. naszych respondentów, podczas kiedy aż 38 proc. uległo swoistej propagandzie klęski, którą obserwujemy w mediach, również elektronicznych. Jedynie 8 proc. badanych nie miało zdania, co zdaje się potwierdzać, że nie jest ani tak dobrze jak do niedawna twierdził minister finansów, ani tak źle jak chcą jego adwersarze.

Póki co, spieszymy donieść, że twardy wskaźnik, jaki stanowi indeks PMI, po raz pierwszy od maja 2012 r. osiągnął wartość wzrostową tzn. 51,1 proc.

Życząc zatem dalszych udanych wakacji zachęcamy nie tylko do wydawania - z umiarem - pieniędzy, ale do dalszego, wytrwałego uczestnictwa w naszej sondzie, tym razem na pytania dedykowane już wprost sferze gospodarki realnej.

Zapraszamy do udziału w nowym głosowaniu - sondę znajdą Państwo w prawej kolumnie strony aleBank.pl.

Mit

Udostępnij artykuł: