Investors TFI zarejestrowało fundusz do obsługi PPK

Mój plan emerytalny / Z rynku

Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Investor PPK SFIO utworzony przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, podało towarzystwo.

Logo Investors
Logo Investors Źródło: Materiały prasowe

Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Investor PPK SFIO utworzony przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, podało towarzystwo.

Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Investor PPK SFIO utworzony przez #InvestorsTFI #PPK

Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Otwarty będzie miał osiem wydzielonych subfunduszy funkcjonujących jako Fundusze Zdefiniowanej Daty przewidziane w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. W najbliższym czasie Investors TFI złoży wniosek o rejestrację w ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, podała spółka.Więcej najnowszych wiadomości o PPK >>>

Jak Investors TFI chce konkurować na rynku?

"Atutem Investors TFI w konkurencji o środki PPK jest wyróżniająca na tle rynku efektywność, którą potwierdzają zarówno otrzymywane od lat nagrody dla najlepszego TFI, jak i wyróżnienia przyznawane poszczególnym funduszom. W kontekście PPK szczególnie istotne są bardzo dobre wyniki inwestycyjne naszych funduszy mieszanych, czyli takich, których polityka inwestycyjna jest najbardziej zbliżona do tej, którą realizować mają Fundusze Zdefiniowanej Daty. To właśnie osiągane przez te fundusze wyniki będą podstawowym czynnikiem decydującym o tym, czy pracownicy uznają PPK za sukces" - powiedział prezes Zbigniew Wójtowicz, cytowany w komunikacie.

Zespół Investors od osiemnastu lat zarządza PPE. "Zaufały nam zarówno duże przedsiębiorstwa i międzynarodowe korporacje, jak i małe i średnie firmy prywatne. Dzięki temu wiemy, jak wspomóc pracodawców na każdym etapie uruchamiania i prowadzenia tego typu programów" - dodał Wójtowicz.Investors TFI powstało na początku 2005 r., jako jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: