Inwestor zrównoważonej dzielnicy Siewierz Jeziorna nawiązuje współpracę przy projekcie z pierwszym zewnętrznym deweloperem

Finanse i gospodarka

Chmielowskie  Sp. z o.o. - Inwestycja giełdowej Spółki ALTA i właściciel nieruchomości zrównoważonej dzielnicy Siewierz Jeziorna, zawarła przedwstępną warunkową umowę sprzedaży dwóch działek budowlanych na terenie inwestycji firmie MURAPOL S.A.

Chmielowskie  Sp. z o.o. - Inwestycja giełdowej Spółki ALTA i właściciel nieruchomości zrównoważonej dzielnicy Siewierz Jeziorna, zawarła przedwstępną warunkową umowę sprzedaży dwóch działek budowlanych na terenie inwestycji firmie MURAPOL S.A.

Umową objęte zostały działki o obszarze 0,2187 ha, na których nabywca zbuduje dwa wielorodzinne budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej mieszkalnej co najmniej 2 500 m kw. Będzie miał również pierwszeństwo nabycia działek w kolejnych kwartałach inwestycji o powierzchni mieszkalnej 8 000 m kw.

- Założeniem przedsięwzięcia Siewierz Jeziorna, miejsca do życia i pracy dla około 10 tys. ludzi, jest współdziałanie z zewnętrznymi firmami, które dostrzegają potencjał w realizacji inwestycji w dobrze zaplanowanej przestrzeni miejskiej. Jestem przekonany, że współpraca z MURAPOL S.A. przełoży się na obopólny sukces i przyciągnie do projektu kolejnych partnerów - komentuje Robert Jacek Moritz, prezes ALTA S.A.

Podpisana umowa przedwstępna to ważny etap rozwoju inwestycji, której biznesowa koncepcja opiera się na sprzedaży wydzielonych geodezyjnie i uzbrojonych działek budowlanych zewnętrznym deweloperom.

Do zadań inwestora należy m.in. projektowanie i niwelacja terenu, ułożenie sieci, wykonanie dróg i chodników, budowa parkingów, doprowadzenie mediów do wydzielonych działek, ale także troska o charakter miejsca, przestrzenie wspólne dla mieszkańców, parki, skwery, place miejskie.

Tak przygotowane nieruchomości sprzedawane są następnie deweloperom, którzy mogą zbudować na nich budynki mieszkaniowe, także z funkcjami handlowymi, a docelowo również budynki biurowe i przemysłowe, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, kodem architektonicznym i przyjętą koncepcją urbanistyczną.

Położona na obrzeżach aglomeracji katowickiej dzielnica średniowiecznego miasta Siewierz to pierwsza w Polsce inwestycja zaprojektowana według zasad nowego urbanizmu. Miejsca tworzone zgodnie z tą ideą są przyjazne człowiekowi i pełnią wiele funkcji. Charakteryzują się kwartałową zabudową przybierającą formę placów, skwerów, parków oraz ulic, które nie służą wyłącznie komunikacji, ale są także miejscem spacerów, spotkań i codziennego życia mieszkańców.

- Współpraca przy projekcie Siewierz Jeziorna ma przekonać deweloperów do tego, że budowanie według koncepcji nowego urbanizmu, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju stanowi realną szansę na osiągniecie biznesowego sukcesu i jest dużo bardziej opłacalne. Doskonalszy, wysokiej jakości produkt, głównie w kontekście jakości życia w dobrze zorganizowanej przestrzeni, to większy zysk dla firm i dla mieszkańców - przekonuje Robert J. Moritz, prezes ALTA S.A.

Siewierz Jeziorna to projekt długofalowy, obliczony na ponad 20 lat. Dla deweloperów jest to jedna z niewielu możliwości udziału w realizacji historycznej inwestycji w ramach długotrwałej współpracy.

Źródło: Spółka ALTA

Udostępnij artykuł: