Inwestorzy instytucjonalni chcą kupić 5-letnie obligacje BEST za 20 mln zł, po 100 zł za sztukę

Finanse i gospodarka

BEST zakończył budowę książki popytu na obligacje serii K4. Ich cena emisyjna została ustalona na 100 zł. Zapisy i przydział obligacji nastąpią 6 marca.

BEST zakończył budowę książki popytu na obligacje serii K4. Ich cena emisyjna została ustalona na 100 zł. Zapisy i przydział obligacji nastąpią 6 marca.

Emisja obligacji serii K4 jest czwartą realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji, uruchomionego w marcu 2014 r., a jednocześnie pierwszą w ramach tego programu skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Obligacje serii K4 to obligacje 5-letnie oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę 3,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

W dniu dzisiejszym, 4 marca, cena emisyjna obligacji serii K4 została ustalona na 100 zł i jest równa wartości nominalnej obligacji. Ustalenie ceny zostało poprzedzone budową książki popytu, w ramach której inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie emitowane przez BEST obligacje serii K4 (200.000 sztuk). Zgodnie z założeniami, przewidywane wpływy brutto z oferty wyniosą zatem 20 mln zł. Oferującym obligacje serii K4 jest mBank S.A.

Zapisy na obligacje serii K4 będą przyjmowane 6 marca i tego samego dnia nastąpi również przydział obligacji.

Podobnie jak w przypadku niedawnej emisji obligacji serii K3 o wartości nominalnej 35 mln zł, skierowanej do inwestorów detalicznych, pieniądze pozyskane z oferty obligacji serii K4 BEST zamierza przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych, potencjalne akwizycje podmiotów z branży, a także ewentualnie na refinansowanie obecnego zadłużenia.


W ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, spółka przeprowadziła dotychczas dwie emisje obligacji detalicznych serii K1 i K2 o łącznej wartości 95 mln zł, a licząc z ofertami obligacji serii K3 i K4 (przewidywany dzień emisji w obu przypadkach to 10 marca), publiczny program emisji obligacji osiągnie półmetek, tj. 150 mln zł. Spółka przewiduje, że obligacje serii K3 i K4 zadebiutują na Catalyst 20 marca.

Źródło: BEST S.A.

Udostępnij artykuł: