Inwestorzy na rynku długu zignorowali zaskakujący spadek inflacji w strefie euro

Komentarze ekspertów

Niższe od oczekiwań dane na temat inflacji r/r w strefie euro tylko przejściowo przełożyły się na obniżki dochodowości niemieckich i w ślad za nimi amerykańskich obligacji.

Niższe od oczekiwań dane na temat inflacji r/r w strefie euro tylko przejściowo przełożyły się na obniżki dochodowości niemieckich i w ślad za nimi amerykańskich obligacji.

Bliższe przyjrzenie się danym doprowadziło inwestorów do wniosku, że drastycznie postępująca od kilku miesięcy dezinflacja wyhamowała swoje tempo, zaś jej bardzo niski poziom to w dużej mierze pochodna istotnego obniżenia cen energii. Przełożyło się to na wzrosty rentowności niemieckich papierów skarbowych oraz papierów amerykańskich. Względnie neutralne przyjęcie przez inwestorów "zaskakującego" spadku inflacji widać było także w stawkach EUR FRA3X6, które zamknęły się w poniedziałek na poziomach nieco wyższych od piątkowych odczytów. Dodatkowym impulsem dla podwyżek dochodowości były doniesienia o wycofywaniu się wojsk rosyjskich z granicy ukraińskiej. W efekcie przed południem rentowność niemieckiego 10Y Bunda przesunęła się z 1,55% do 1,60%, by po południu obniżyć się do 1,57% w reakcji na publikację gorszych od oczekiwań danych Chicago PMI oraz wypowiedzi szefowej Fed J. Yellen (sugerujących konieczność dalszego wspierania gospodarki). W skali całego dnia rentowności niemieckich oraz amerykańskich 10-latek przesunęły się o 2 pb. w górę.

Na krajowym rynku długu obserwowaliśmy wzrosty rentowności rzędu 1-2 pb., przy czym ruch w górę dotknął papiery 2Y i 10Y., rentowność obligacji 5Y spadły o 3 pb. W Przypadku krzywej IRS mieliśmy okazję zobaczyć przesunięcie o 1 pb. w górę w krótkim końcu i 2-3 pb. w środku i długim końcu krzywej. Czynnikiem pomagającym krajowym skarbówkom były zapowiedzi emisji długu w kwietniu i II kw., zaprezentowane przez MF. Stawki ryzyka kredytowego krajów południa Europy spadały.

MF podało plan przetargów na kwiecień oraz plan finansowania potrzeb pożyczkowych w II kw. Z danych widać, że zaplanowana na kwiecień podaż długu (3-5 mld DS1023 i WZ0119 i 5-10 mld OK0716, PS1016 i PS0718) będzie o około 10 mld PLN niższa niż wykupy odsetek i kapitału w tym okresie (25,3 mld). Ponadto łączna zaplanowana na II kw. podaż papierów (około 30 mld PLN obligacji skarbowych i 2 mld PLN obligacji KFD), będzie nieznacznie poniżej zaplanowanych do końca lipca wykupów (37,1 mld).  Przy okazji publikacji tych informacji MF podało, że po marcu zostało sfinansowane 70% tegorocznych potrzeb pożyczkowych.

We wtorek oczekujemy prezentacji danych PMI z Europy oraz ISM w USA, które mają szansę nieznacznie skorygować wczorajsze przesunięcie w górę krzywych na rynkach bazowych. Wspierać nasz dług powinna publikacja danych PMI z Polski. Jednak skala ruchu w dół nie powinna być w przypadku krajowej krzywej dochodowości zbyt duża i będzie koncentrować się na krótkim końcu krzywej rentowności. Dłuższy koniec prawdopodobnie utrzyma się na obecnym poziomie do czwartku, kiedy to konferencja EBC (która naszym zdaniem znów rozczaruje rynki brakiem decyzji o złagodzeniu polityki monetarnej) wypchnie niemieckie papiery 10Y w okolice 1,60%, przesuwając krzywą w PLN w segmencie 5-10Y w górę.

140401.pko.proc.01.400x140401.pko.proc.02.400x140401.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowej
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: