Inwestorzy pozostają pod wpływem lipcowego posiedzenia RPP i najnowszego Raportu o inflacji NBP

Komentarze ekspertów

Przy braku istotniejszych informacji na polskim rynku stopy procentowej inwestorzy pozostają pod wpływem lipcowego posiedzenia RPP, a także najnowszego Raportu o inflacji.

Przy braku istotniejszych informacji na polskim rynku stopy procentowej inwestorzy pozostają pod wpływem lipcowego posiedzenia RPP, a także najnowszego Raportu o inflacji.

Mimo, że Rada zapowiedziała koniec cyklu obniżek stóp procentowych, to jednak opublikowana prognoza NBP zakładająca powolny wzrost ścieżki inflacyjnej w latach 2013-2015 nieprzekraczający poziomu 1,5% (dolnego ograniczenia celu inflacyjnego) wywołała dyskusję na rynku nt. perspektyw polityki pieniężnej w Polsce.

Coraz częściej pojawiają się głosy, że RPP zbyt szybko zdecydowała się na tak jednoznaczną sygnalizacją końca cyklu luzowania polityki pieniężnej. Dlatego zapewne widać lekką presję na spadek rentowności instrumentów o krótszych terminach wykupu, tym bardziej przed przyszłotygodniową publikacją danych nt. inflacji w czerwcu (oczekiwania rynkowe wskazują na spadek CPI w okolice 0,3% r/r). I tak przykładowo rentowności 2-letnich obligacji skarbowych OK0715 obniżyły się w okolice 2,89% wobec 2,94% na koniec poniedziałkowej sesji, a 5-letnich do 3,29% wobec wczorajszych 3,39%. Podobne zmiany widać było również na rynku instrumentów pochodnych.

Mimo, że nieoficjalnie mówi się o nowelizacji budżetu, to jednak rząd w tym tygodniu jeszcze nie ogłosił, o ile mógłby wzrosnąć deficyt budżetowy w 2013 r. Te negatywne informacje nie mają jednak większego przełożenia na rynek stopy procentowej. Co więcej widać utrzymujący się na bardzo niskich poziomach asset swap spread w sektorze 10 lat.

W dalszym ciągu, mimo pewnej korekty, ASW kwotowany jest w okolicach minus 3 pb. Naszym zdaniem jest to sytuacja krótkoterminowa i w najbliższym czasie powinniśmy zobaczyć rozszerzenie się spreadu w pobliże 20 pb. Obecna sytuacja wynika w dużym stopniu z faktu, że z jednej strony inwestorzy obawiają się wzrostu stóp procentowych w dłuższych terminach, a z drugiej strony na rynku cały czas utrzymuje się wysoka nadpłynność podtrzymująca popyt na obligacje skarbowe.

W Europie również widać było wczoraj spadki rentowności. Po ostatnich zapowiedziach utrzymania niskich stop procentowych przez EBC we wtorek wsparciem dla rynku okazała się wypowiedź J.Asmussena, członka zarządu banku centralnego, który stwierdził, że bank dysponuje standardowymi i niestandardowymi instrumentami, których może użyć jak zajdzie potrzeba. Tego typu sygnały wyraźnie oddziałują na notowania niemieckich Bund-ów. We wtorek ich rentowności spadły w sektorach 5-10 lat o około 5 pb. Podczas wtorkowej sesji również widać było lekkie spadki rentowności Treasuries, jednak cały czas są one na najwyższych poziomach od III kw. 2011 r. W kontekście obaw o państwa peryferyjne strefy euro warto też wspomnieć, że Hiszpania wyemitowała 15-letnie obligacje skarbowe przy wysokim popycie, również ze strony inwestorów zagranicznych.

130710.ryn.proc.01.300x130710.ryn.proc.02.300x130710.ryn.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowej
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: