Inwestorzy w lipcu najchętniej kupowali fundusze akcyjne i mieszane

Finanse osobiste

Choć w lipcu zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi nieco spadło, inwestorzy nadal najchętniej kupowali produkty akcyjne i mieszane - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Ponownie wypłacano środki z funduszy dłużnych, jednak w tej grupie wzrosło zainteresowanie długiem korporacyjnym.

Wykres, kalkulator i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/ARMMYPICCA

Choć w lipcu zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi nieco spadło, inwestorzy nadal najchętniej kupowali produkty akcyjne i mieszane - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Ponownie wypłacano środki z funduszy dłużnych, jednak w tej grupie wzrosło zainteresowanie długiem korporacyjnym.

"W lipcu spadło zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi, na co może mieć wpływ okres wakacyjny. Mimo niższego salda nabyć i umorzeń zachowana została struktura preferencji klientów, która utrzymuje się już od kilku miesięcy - powiedziała, cytowana w raporcie, prezes zarządu IZFiA, Małgorzata Rusewicz.

Inwestorzy chętnie kupują fundusze akcyjne, zwłaszcza te o zasięgu globalnym. Jednocześnie swoje portfele inwestycyjne uzupełniają o fundusze stabilnego wzrostu.

"Rezygnują przy tym z funduszy dłużnych o profilu uniwersalnym i skarbowym. Ich miejsce zajmują fundusze obligacji korporacyjnych" - dodała Małgorzata Rusewicz.

Kapitał wciąż płynie do funduszy akcyjnych

"Kapitał wciąż płynie do funduszy akcyjnych (0,4 mld zł), choć nieco wolniej niż w kilku poprzednich miesiącach. Dominują fundusze uniwersalne (344 mln zł), za którymi plasują się fundusze sektorowe (55 mln zł), indeksowe (20 mln zł) oraz małych i średnich spółek (7 mln zł)" - podano w raporcie.

Analitycy zwrócili uwagę, że miesięczne napływy do funduszy mieszanych w bieżącym roku rzadko były niższe niż 0,5 mld zł. W lipcu wyniosły one zaś 0,7 mld zł, z czego ponad 0,4 mld zł wpłacono do funduszy stabilnego wzrostu.

Do funduszy zdefiniowanej daty wpłacono 0,5 mld zł

Do funduszy zdefiniowanej daty wpłacono 0,5 mld zł, z czego niecałe 0,4 mld zł do funduszy PPK i ponad 0,1 mld zł do pozostałych funduszy w tej kategorii.

Kontynuowane są napływy środków do funduszy absolutnej stopy zwrotu (20 mln zł) oraz surowcowych (95 mln zł). W przypadku funduszy dłużnych krótkoterminowych lipiec przyniósł drugie z rzędu ujemne wyniki sprzedaży (0,4 mld zł) następujące po trzynastu miesiącach dodatnich sald.

Z funduszy dłużnych więcej wypłacono niż wpłacono

Z funduszy dłużnych więcej wypłacono niż wpłacono już po raz piąty z rzędu. Na łączne wyniki w tej kategorii (0,6 mld zł) złożyły się umorzenia z funduszy uniwersalnych (-778 mln zł) i skarbowych (-320 mln zł) oraz nabycia do funduszy korporacyjnych (457 mln zł).

"Lipiec to trzeci z rzędu miesiąc ujemnej sprzedaży funduszy papierów dłużnych (przy ujęciu sprzedaży funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych łącznie). Podział sprzedaży w lipcu kształtował się niemal identycznie jak w czerwcu. W każdym z tych miesięcy odpływ kapitału przekroczył -1 mld zł. W lipcu z funduszy uniwersalnych wypłacono -1,1 mld zł (vs. -1,2 mld zł w czerwcu), a ze skarbowych -0,3 mld zł. Kapitał z kolei wpłacano do funduszy obligacji korporacyjnych. W lipcu wpłacono do nich 0,5 mld zł, o około 0,1 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej" - napisano w raporcie.

Czytaj także: Nowe standardy dla funduszy inwestycyjnych w zakresie pobierania opłat za success fee >>>

"Kapitał wciąż zasila aktywa funduszy akcyjnych, chociaż już na mniejszą skalę niż w poprzednich miesiącach. W czerwcu zainwestowano w nie 0,4 mld zł, co stanowi połowę wpłat netto w czerwcu. Największym powodzeniem cieszyły się fundusze o globalnym (0,4 mld zł) profilu geograficznym. Z funduszy inwestujących na rynku polskim tym razem kapitał odpływał (-62 mln zł)" - dodano.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy w lipcu 2021 r. (w mln zł):

 NabyciaUmorzeniaSaldo
Absolutnej stopy zwrotu15413420
Akcyjne1 9821 556426
- uniwersalne1 4891 145344
- indeksowe12010020
- małych i średnich spółek1911847
- sektorowe18112655
Mieszane1 286632654
- aktywnej alokacji i selektywne1125458
- zrównoważone19611978
- stabilnego wzrostu789341449
- ochrony kapitału01-1
- pozostałe18811770
Zdefiniowanej daty583105478
- PPK38321362
- pozostałe20084115
Surowcowe1778295
Dłużne1 8402 482-641
- uniwersalne6141 392-778
- skarbowe369689-320
- korporacyjne858401457
Dłużne krótkoterminowe1 6342 010-375
- uniwersalne1 1281 495-368
- skarbowe507514-8
Rynku niepublicznego4649-3
    
RAZEM7 7037 049654
Udostępnij artykuł: