Inwestorzy z rynku stopy procentowej czekają na RPP, dane PMI z kraju mogą zaszkodzić obligacjom

Komentarze ekspertów

Przez cały poniedziałek niemiecka krzywa dochodowości zsuwała się, neutralizując piątkowe odbicie.

Przez cały poniedziałek niemiecka krzywa dochodowości zsuwała się, neutralizując piątkowe odbicie.

Niższe dochodowości w poniedziałek na koniec dnia to konsekwencja słabszych niż oczekiwano danych o podaży pieniądza i inflacji w Eurostrefie. Niemiłą niespodziankę sprawiły dane o kredytach dla sektora prywatnego, które były niższe niż rok wcześniej o 2,2%. Po uwzględnieniu kredytów sprzedanych i sekurytyzacji wynik był nieco lepszy i wyniósł -1,4% r/r, zaś roczna dynamika skorygowanego o te pozycje kredytu dla przedsiębiorstw niefinansowych poprawiła się z -2,8% r/r w kwietniu do -2,5% r/r w maju. Jednak od strony kredytów dla gospodarstw domowych widać wyłącznie pogorszenie sytuacji, tak w ujęciu miesięcznym jak i rocznym. Dane powyższe w połączeniu ze wstępnymi danymi o inflacji w Eurostrefie w czerwcu (-0,5% r/r wobec -0,5% miesiąc wcześniej) przełożyły się na przesunięcie niemieckiej krzywej rentowności w dół o 2 pb. w segmencie 5-10Y oraz 1 pb. w segmencie 2Y. W przypadku papierów amerykańskich ruch był w przeciwnym kierunku, lecz jego skala istotnie niższa i wyniosła zaledwie 1 pb. w segmencie 5-10Y.

Rentowności krajowych skarbówek nieznacznie wzrosły w godzinach porannych, by po południu spaść w ślad za papierami niemieckimi. W spadkach tych pomogły wypowiedzi ministra finansów, którego zdaniem jest spore ryzyko deflacji w miesiącach letnich, zaś w przypadku wzrostu PKB istnieje ryzyko niższej dynamiki w II kw. Ponadto pozytywnie na rynek obligacji podziały informacje o wzroście zaangażowania inwestorów zagranicznych o 2,0 mld PLN oraz informacje o niskiej podaży długu w lipcu. W konsekwencji rentowności w powróciły w poniedziałek do poziomów z piątkowego zamknięcia. Krzywa IRS spadła o 3 pb. w długim końcu krzywej.  W przypadku krzywej FRA mieliśmy do czynienie z niewielkim przesunięciem w górę w segmencie 18X21-21X24 i obniżkami w 1X4-15X18.

W poniedziałek MF podało informacje o podaży długu w lipcu. Zgodnie z komunikatem MF zaoferuje w lipcu obligacje za 3-9 mld PLN, z czego na przetargu 3 lipca papiery DS07125 i WS0428 w kwocie 1-3 mld PLN, zaś 23 lipca 2-6 mld innych emisji. Łączne emisje w III kw. mają wynieść 10-15 mld (wobec wykupów kapitału i odsetek na poziomie 10,46 mld PLN w lipcu, który to wykup będzie jedynym w III kw.).

We wtorek spodziewamy się wzrostów dochodowości krajowych papierów na krótkim końcu krzywej. Naszym zdaniem Indeksy PMI z Europy nie mają szans zaskoczyć pozytywnie, zaś w przypadku danych PMI-Polska możemy mieć do czynienia z pozytywną niespodzianką. Jednak zważywszy przekonanie rynku o słabych perspektywach gospodarki europejskiej oraz oczekiwania na ujemne odczyty inflacji w kraju w lecie oraz konferencje RPP sądzimy, że przecena będzie nieznaczna.

140701.pko.proc.01.400x140701.pko.proc.02.350x140701.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: