Inwestorzy zagraniczni są i będą zainteresowani polskimi obligacjami skarbowymi

Raporty

Inwestorzy zagraniczni posiadają rekordowo wysokie zaangażowanie w polskich obligacjach nominowanych w PLN, zarówno w ujęciu nominalnym (w lipcu 177,4 mld PLN) jak i uwzględniając udział w całym rynku obligacji skarbowych (34%). W latach 2010-2012 w prawie 96% wzrost wartości "żyjących" emisji obligacji został sfinansowany na rynku krajowym przez inwestorów zagranicznych.

Globalny kapitał do Polski, a także na inne emerging markets przyciąga atrakcyjna rentowność aktywów, akceptowalne ryzyko inwestycyjne i ekspansywna polityka pieniężna głównych banków centralnych na świecie.

Nie widzimy powodów do tego, aby w najbliższych kwartałach doszło do odpływu kapitału inwestorów zagranicznych, co byłoby potencjalnym zagrożeniem dla polskiego rynku długu. Zarówno na polskim rynku, jak i na innych emerging markets nie obserwujemy obecnie takich sygnałów.

Pełny raport specjalny z Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego można zobaczyć tutaj.

Udostępnij artykuł: