Inwestowanie na giełdzie. Zabawa dla każdego?

Finanse i gospodarka

Zainteresowanie rynkiem inwestycyjnym sukcesywnie rośnie. Nie brakuje inwestorów indywidualnych, którzy mają świadomość tego, jak czytać rynek, jak reagować na dynamiczne zmiany oraz jak unikać emocji w podejmowaniu świadomych inwestycyjnych  decyzji. Handel na rynkach kapitałowych, w tym np. akcjami, stanowi nadal duże wyzwanie, jednak w dobie Internetu o wiele łatwiej pozyskać jest wiedzę. To właśnie dostępność oraz powszechność narzędzi operacyjnych sprawia, że obecnie inwestować może właściwie każdy. Kluczem do sukcesu są m.in. ograniczenie ryzyka i rozwijanie swojej wiedzy w obszarze świadomego inwestowania.

Jeszcze kilkanaście lat temu, gdy dostęp do komputera z Internetem był swoistym luksusem, śledzenie notowań giełdowych w czasie rzeczywistym było właściwie niemożliwe. Biura maklerskie posiadały wówczas specjalne sale, w których można było obserwować rynek, a informację o zleceniu przekazywało się bezpośrednio obecnemu na miejscu maklerowi. Trwało to jednak kilka minut, w tym czasie sytuacja na rynku mogła błyskawicznie zmienić się i zlecenie trzeba było anulować.

Obecnie, fizyczna obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych jest zbędna, a Internet i platformy tradingowe pozwalają inwestować z wielu miejsc. Dzięki temu,  “Kowalski” może szybko i sprawnie zarządzać swoim inwestycyjnym portfolio. W celu skutecznego inwestowania, niezbędne jest rozumienie rynku oraz psychologii stojącej za inwestowaniem. Właśnie dlatego należy poświęcić odpowiednią ilość czasu na przyswojenie reguł gry, edukację i znalezienie zaufanego partnera w inwestycjach.

Jednym z najlepszych narzędzi znajdujących się w bogatej ofercie domów maklerskich jest rachunek demo. Z reguły, jest on otwierany na okres 30 dni. Jego największą zaletą jest możliwość sprawdzenia platformy oraz narzędzi, które przyszły inwestor będzie mógł wykorzystać przy dokonywaniu realnych transakcji. W trakcie korzystania z rachunku demo, nie ponosi się ani kosztów, ani ryzyka. Ma ono pomóc w odnalezieniu się w inwestycyjnych realiach, zrozumieć nomenklaturę i zasady panujące na rynku.

Pomiędzy inwestowaniem wirtualnym a realnym jest jednak zasadnicza różnica. Demo nigdy nie pozwoli “poczuć” rynku w pełnym znaczeniu. Wartości depozytu oferowane na rachunkach demo są często oderwane od rzeczywistości, dlatego nawet drobna, ale rzeczywista inwestycja umożliwia lepsze poczucie i zrozumienie rynku. Dobrym ruchem jest więc otworzenie rachunku z niewielką kwotą, ponieważ demo, jako idealna i sprawdzona metoda, aby zapoznać się z platformą oraz przyswoić panujące mechanizmy, nie jest w stanie nauczyć wszystkiego.

Świadomy inwestor jest na bieżąco ze wszystkimi informacjami giełdowymi dostarczanymi przez najlepszych specjalistów, obserwuje kluczowe oferty kupna i sprzedaży, jest dobrym analitykiem, który wyciąga odpowiednie wnioski z raportów finansowych. Na warszawskiej giełdzie można handlować wieloma instrumentami. Największym wzięciem cieszą się akcje. Tak, jak świadome powinny być decyzje, które inwestor podejmuje w trakcie inwestycji, świadoma musi być także decyzja o nawiązaniu współpracy z odpowiednim domem maklerskim. Broker to przecież nie tylko ceny, ale również, a może przede wszystkim, warunki oferty, narzędzia technologiczne na najwyższym poziomie, kompleksowe platformy komputerowe czy mobilne technologie umożliwiające błyskawiczną reakcję na zmiany rynkowe. Odpowiedzią na wymagania traderów są przejrzyste warunki współpracy, profesjonalna obsługa i transparentny model rozliczania. Broker powinien zarabiać wtedy, gdy jego Klient inwestuje dłużej, więcej i do tych transakcji wykorzystuje zarobione środki!

Giełda cechuje się zmiennością i cały czas ewoluuje. Wraz z nią, zmienia się profil i wizerunek inwestora. Kolosalne znaczenie w postrzeganiu giełdy miało otwarcie rynku kontraktów pochodnych. Makler sukcesywnie był zastępowany przez fax, Internet i nawet telefon komórkowy. Firmy zaczęły przenosić rynek w zasięg ręki, zwiększając jego dostępność. Grono inwestorów zaczęło błyskawicznie rosnąć.

Dzisiejszy inwestor potrafi docenić niezawodność technologii i szybko weryfikuje jakość przedstawionej oferty. Jest aktywnym człowiekiem, który korzysta na dynamice zmian rynkowych, jednocześnie umie wyciągać odpowiednie wnioski z sytuacji ekonomiczno-gospodarczej. Wyzwaniem, przed jakim stoją domy maklerskie, jest stworzenie dla niego optymalnego środowiska inwestycyjnego, odpowiadającego doświadczeniu, umiejętnościom oraz wymaganiom.

Bolesław Michalski,
Dyrektor zarządzający,
Patron FX

Udostępnij artykuł: