Inwestowanie społecznie wrażliwe nie daje krociowych zysków, ale…

Finanse osobiste

Ręka układająca stos z pieniędzy na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/hin255

Fundusz inwestujący w spółki realizujące cele zrównoważonego rozwoju ONZ to nowość w ofercie NN Investment Partners TFI. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie na polskim rynku dopiero raczkuje.

Regina Skibińska: Bez trudu znaleźć można takie fundusze, które przez ostatnich 5 lat poradziły sobie lepiej, ale jest to kompromis między realizowaniem celów odpowiedzialnego rozwoju a zarabianiem

W 2015 r. państwa członkowskie ONZ przyjęły tzw. cele zrównoważonego rozwoju. Jest ich 17 i dzielą się na trzy podstawowe grupy. Pierwsza – wpływ na ludzi – obejmuje takie działania, jak eliminacja ubóstwa, promowanie zdrowego trybu życia, zrównoważone rolnictwo. Druga grupa to wpływ na środowisko naturalne i takie cele, jak zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi, ograniczanie odpadów, zielona energia. Trzeci obszar to oddziaływanie na dobrobyt, m.in. za pośrednictwem zapewniania dostępu do edukacji czy zmniejszania nierówności społecznych.

Zarabianie i cele ONZ

Portfel nowego funduszu NN (L) Globalnego Odpowiedzialnego Inwestowania składa się z 35-60 spółek realizujących cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Jest to to fundusz dla osób, które swoimi pieniędzmi chcą kształtować rzeczywistość, nie rezygnując przy tym z zysków z inwestycji. Osiąganie satysfakcjonujących wyników jest dla zarządzających portfelem równie istotne, co profil firm, których walory trafiają do funduszu.

W nowym funduszu nie raczej nie można liczyć na osiągnięcie gigantycznych zysków. Przez ostatnie pięć lat zarobił on za granicą średniorocznie +6,3 proc. Jak przyznają przedstawiciele TFI,, bez trudu znaleźć można takie fundusze, które w tym czasie poradziły sobie lepiej, ale jest to kompromis między realizowaniem celów odpowiedzialnego rozwoju a zarabianiem.

Działania firm mogą wyglądać różnie. Np. dzięki produktom jednej ze spółek z portfela NN (L) Globalnego Odpowiedzialnego Inwestowania – Novozymes – jej klienci ograniczyli emisję dwutlenku węgla o 76 milionów ton rocznie, przez zastępowanie procesów chemicznych – biologicznymi i w konsekwencji – mniejsze zużycie energii elektrycznej. Inna spółka portfelowa – Safaricom, udostępniła mobilne płatności ponad 28 mln Kenijczyków.

Czynniki ESG

NN Investment Partners TFI stosuje kryteria odpowiedzialnego inwestowania od 2000 r., a trzy lata temu włączyło do procesu inwestycyjnego pozafinansową analizę spółek, opartą na tzw. czynnikach ESG: środowiskowych (z angielskiego environmental), społecznych (social) i ładu korporacyjnego (governance).

Emitenci, którzy wypadają najgorzej pod kątem kryteriów ESG, są wykluczeni z portfeli wszystkich funduszy w ofercie NN Investment Partners TFI. Lista ograniczeń Grupy NN obejmuje też firmy prowadzące kontrowersyjną działalność, takie jak producenci broni czy spółki tytoniowe.

NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania jest subfunduszem parasola NN SFIO. Działa w formule „master feeder”, a jego funduszem źródłowym jest zarządzany z Hagi NN (L) Global Equity Impact Opportunities, o aktywach na poziomie 330 mln euro (na 30 czerwca 2018 r.). Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 2,5 proc. Walutą funduszu luksemburskiego jest euro, polski subfundusz zabezpiecza ryzyko walutowe.

Udostępnij artykuł: