Inwestowanie w mieszkania – najlepsza opcja na rynku nieruchomości w Polsce?

Inwestycje / Komentarze ekspertów / Nieruchomości

Za nami dziewiąta edycja Europejskiego Kongresu Finansowego. W tym roku odbyła się pod hasłem: Jak żyć w czasach niepewności? Debaty plenarne, sesje równoległe i imprezy towarzyszące przyciągnęły jak co roku ponad 1500 uczestników z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, rynku kapitałowego, firm prawniczych, IT, konsultingowych oraz z akademii i przedstawicieli administracji. Wiodąca niepewność często przewijała się w czasie dyskusji przez trzy dni kongresu.

Maciej Grabowski, Think Tank HRE
Maciej Grabowski, Think Tank HRE

Za nami dziewiąta edycja Europejskiego Kongresu Finansowego. W tym roku odbyła się pod hasłem: Jak żyć w czasach niepewności? Debaty plenarne, sesje równoległe i imprezy towarzyszące przyciągnęły jak co roku ponad 1500 uczestników z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, rynku kapitałowego, firm prawniczych, IT, konsultingowych oraz z akademii i przedstawicieli administracji. Wiodąca niepewność często przewijała się w czasie dyskusji przez trzy dni kongresu.

#MaciejGrabowski: Rynek nieruchomości w Polsce jest postrzegany jako ten, na którym jest więcej możliwości i okazji inwestycyjnych niż zagrożeń i ryzyk @HeritagePolska

Z roku na rok Europejski Kongres Finansowy poświęca coraz więcej uwagi rynkowi nieruchomości i jego finansowaniu. W tym roku odbyły się trzy sesje na ten temat oraz jedno wydarzenie specjalne.Okazało się, że prowadzone dyskusje wśród bankowców odpowiedzialnych za finansowanie projektów nieruchomościowych, czołowych operatorów powierzchni, deweloperów, niezależnych ekspertów nie podążały głównym nurtem kongresu, którym była niepewność na rynku. Skupiono się raczej na zmianach, które na rynku nieruchomości występują oraz sposobach współpracy między sektorem finansowym i deweloperami.

Rynek nieruchomości - oaza stabilności?

Rynek nieruchomości w Polsce- najogólniej mówiąc jest postrzegany jako ten, na którym jest więcej możliwości i okazji inwestycyjnych niż zagrożeń i ryzyk. Przywoływanym argumentem tego stanu rzeczy było silniejsze powiązanie polskiego rynku finansowego, a w szczególności rynku kapitałowego z rynkami światowymi.Na pewno wpłynęły na takie opinie decyzje z września 2018 roku FTSE Russell oraz Stoxx, części Deutsche Boerse o uznaniu Polski za rynek rozwinięty. To nie tylko w dłuższym okresie czasu oznacza niższy koszt pozyskania kapitału dla polskich projektów. Również zwiększa płynność rynku i np. ułatwia wychodzenie z przeprowadzonych inwestycji.

Największe szanse inwestycyjne na rynku nieruchomości oferuje segment mieszkaniowy

Z punktu widzenia fundamentów nadal polski rynek jest bardzo obiecujący. Potwierdzają to wnioski z raportu, który podczas kongresu dystrybuowano.Raport HRE TT „Ile mieszkań potrzeba w Polsce?” wskazuje, że wciąż ponad dwa miliony mieszkań należy na rynek dostarczyć. Inne segmenty rynku np. biura czy magazyny również zostały pozytywnie ocenione. Z drugiej strony wskazywano na odmienne wahania cen na obu tych rynkach w czasie zmian koniunktury.Rynek powierzchni magazynowych znacznie szybciej i mocniej reaguje na zmiany popytu i cykl koniunkturalny, a rynek powierzchni biurowych nie podlega aż tak dużym wahaniom.Podsumowując najwięcej szans inwestycyjnych dyskutanci widzieli na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Ceny mieszkań w Polsce rosną, ale nie tak szybko jak w Europie

Przedstawiony podczas EKF 2019 kolejny dziewiąty HRE Index Rynku Nieruchomości, również potwierdził te pozytywne podejście. Wskazano w nim, że obecne trendy nie wskazują na ryzyko występowania szoków na tym rynku związanych np. z gwałtowną przeceną aktywów.Zwrócono uwagę, że dynamiki rosnących cen w Polsce są w porównaniach międzynarodowych relatywnie niskie, a dostępność mieszkań nadal dobra. W ostatnich latach kierunki zmian cen i dochodów były podobne w naszym regionie Europy.Z punktu widzenia nieruchomości mieszkaniowych sytuacja mieszkańców Warszawy jest nadal najdogodniejsza. Ceny mieszkań w ostatnich latach rosły w Warszawie, ale dynamika tych zmian była najniższa spośród stolic państw Europy środkowo-wschodniej, a dostępność cenowa mieszkań w stosunku do dochodów najkorzystniejsza.
Źródło: HRE Think Tank
Udostępnij artykuł: