Inwestujemy: Na gorsze czasy: obligacje

KF 2009.03-04 (marzec - kwiecień 2009)

W trudnych czasach warto lokować oszczędności w instrumenty łączące gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału i pewność uzyskania satysfakcjonującego zysku. Zakup obligacji skarbowych jest sposobem spełniającym te warunki.

Bogdan Sadecki

Obligacja to instrument finansowy (papier wartościowy), w którym jedna strona – emitent jest dłużnikiem drugiej strony – obligatariusza (właściciel obligacji). Emisja obligacji jest formą zaciągnięcia kredytu. Obligatariusz jest kredytodawcą, kredytobiorcą jest emitent obligacji. Stwierdza on, że jest dłużnikiem wobec obligatariusza i jednocześnie zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia. Może mieć ono formę pieniężną lub niepieniężną, przy czym obie mogą występować jednocześnie.

Kto i co może emitować

Dlaczego warto ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: