Inwestycje alternatywne: Warto być rzetelnym i regulować swoje zobowiązania…

KF 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Z Krzysztofem Piwońskim - prezesem zarządu i Wojciechem Andrzejewskim wiceprezesem zarządu P.R.E.S.C.O. Group rozmawia Maciej Małek

Rynek wierzytelności pozostaje w wykładniczej zależności od kondycji sektora finansowego, w tym bankowego, ale również reaguje na procesy w sferze gospodarki realnej.

W.A. Jeśli zważyć, że obecnie realizujemy wierzytelności powstałe w okresie pierwszej fali kryzysu finansowego, a więc w latach 2008-2009, teza wydaje się uprawniona. Również kondycja finansowa podmiotów gospodarczych, które straciły płynność finansową i zaprzestały obsługi zobowiązań, wpływa na rynek.

K.P. Nie zapominajmy o dostawcach usług masowych klientom indywidualnym, np. operatorach telefonii komórkowej czy dostawcach internetu. Również w tym sektorze efekt skali przekłada się na sumę indywidualnych zobowiązań, które rosną do znaczących rozmiarów.

[alebankmodule origin="sms-dostep" par1="..."

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: