Inwestycje: amerykańskie firmy tworzą blisko 220 tys. miejsc pracy w Polsce

Gospodarka

Firmy ze Stanów Zjednoczonych należą do czołówki zagranicznych inwestorów w Polsce. Szacuje się, że tworzą 220 tys. miejsc pracy, w których przeciętne wynagrodzenie jest wyższe niż średnia dla całej gospodarki. Polska jest największym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem amerykańskich inwestycji – wynika z raportu KPMG i Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Fot. Pixabay

Firmy ze Stanów Zjednoczonych należą do czołówki zagranicznych inwestorów w Polsce. Szacuje się, że tworzą 220 tys. miejsc pracy, w których przeciętne wynagrodzenie jest wyższe niż średnia dla całej gospodarki. Polska jest największym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem amerykańskich inwestycji – wynika z raportu KPMG i Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Amerykańskie firmy tworzą blisko 220 tys. miejsc pracy w Polsce - wynika z raportu @KPMG ‏

Amerykańskie firmy działające w Polsce zatrudniają 220 tys. osób

Amerykańskie firmy obecne w Polsce działają we wszystkich najważniejszych sektorach gospodarki. Najwięcej miejsc pracy generują jednak w przetwórstwie przemysłowym oraz usługach. Osiemdziesiąt firm produkcyjnych, członków Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham), posiada w sumie ponad 150 fabryk nad Wisłą. Polska od wielu lat pozostaje bardzo ważnym miejscem lokowania amerykańskich centrów usług wspólnych. W 2017 roku pracowało w nich ponad 73 tys. osób. Ponad połowa amerykańskich przedsiębiorstw działających w Polsce zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, co dziesiąta firma znajduje się w województwie dolnośląskim, a 8% przedsiębiorstw ma siedzibę w województwie śląskim. Firmy z kapitałem amerykańskim są jednymi z największych zagranicznych pracodawców – wg szacunków AmCham zatrudniają obecnie 220 tys. osób. W 2015 roku całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorstwa z USA działające w Polsce wyniosła blisko 19,5 mld zł (5 mld dol.) czyli średnio prawie 7,8 tys. zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jednego pracownika.Od lat 90., czyli od momentu gdy kapitał zza Atlantyku zaczął napływać szerokim strumieniem do Polski, działalność amerykańskich firm stała się jednym z filarów polskiej gospodarki. W 2015 roku w amerykańskich przedsiębiorstwach pracowało ponad 210 tys. osób, a obecnie szacuje się, że liczba ta wynosi już 220 tys. Co istotne, średnie wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w firmie amerykańskiej przewyższa średnią dla całej gospodarki – mówi Stacy Ligas, partner i szef sektora finansowego w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Wymiana handlowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi przekracza 43 mld zł

W 2016 r. Polska wyeksportowała towary o wartości 20 mld zł, nabyła zaś produkty o łącznej wartości 23,4 mld zł. Wśród najpopularniejszych towarów sprowadzonych zza Atlantyku znajdują się maszyny i urządzenia mechaniczne, statki powietrzne, przyrządy optyczne i pomiarowe oraz pojazdy nieszynowe. Polska najczęściej eksportuje do Stanów Zjednoczonych maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt RTV oraz meble. Z danych Bureau of Economic Analysis wynika, że Polska jest największym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wartości amerykańskich inwestycji. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce szacuje ich wartość po I kwartale 2018 r. na 130 mld zł.Polska jest silną gospodarką i znaczącym graczem w Unii Europejskiej. Wyzwania, które stoją przed Polską, nie różnią się od tych, które dotyczą innych krajów Unii, czy nawet Stanów Zjednoczonych. Co więcej, w dziedzinach takich jak bankowość czy telekomunikacja, to Polska jest bardziej nowoczesna niż Stany Zjednoczone, dla który zmiana systemowa jest często znacznie trudniejsza niż wprowadzanie najnowszych systemów w Polsce. Dzisiaj Polska żyje start-upami i nowoczesną technologią, tak jak inne gospodarki tego świata – mówi Dorota Dąbrowska-Winterscheid, dyrektor zarządzająca w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce.

Co piąta badana amerykańska firma posiada ponad 500 partnerów biznesowych w Polsce

Obecność amerykańskich firm inwestujących w Polsce liczy już kilkadziesiąt lat. Prawdziwy boom inwestycyjny zaczął się jednak po 1989 r., a przedsiębiorstwa z amerykańskim kapitałem należały do pionierów zagranicznych inwestorów w Polsce. Przeważający odsetek ankietowanych firm, będących członkami AmCham, rozpoczął działalność w Polsce poprzez inwestycję typu greenfield (41% wskazań), a więc stawiając zakład na terenie niezabudowanym, bez dostępnej infrastruktury. Mniej popularnymi metodami wejścia na polski rynek było przejęcie lokalnej firmy (15% wskazań), współpraca typu joint venture (10%) lub utworzenie nowej spółki (9%). Wśród najczęściej wymienianych powodów rozpoczęcia działalności w Polsce znalazło się znaczenie lokalnego rynku zbytu dla produktów lub usług oferowanych przez te firmy (54% wskazań). Podobną rolę odgrywała również międzynarodowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa (53% wskazań). Amerykańskie przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej współpracują z nie więcej niż 50 rodzimymi firmami. Warto jednak zaznaczyć, że co piąty inwestor ze Stanów Zjednoczonych posiada relacje z ponad 500 lokalnymi partnerami biznesowymi – co świadczy o silnych powiązaniach gospodarczych.Nasi inwestorzy odgrywają kluczową rolę, wspierając Polskę w osiąganiu wysokich stóp wzrostu, rozwijaniu nowych sektorów oraz w tworzeniu silnej bazy pracowniczej i przyszłych możliwości. Wiele polskich firm jest dla naszych członków ważnymi partnerami nie tylko na rynku lokalnym, ale także  w łańcuchach wartości i dostaw na całym świecie – mówi Tony Housh, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Co trzecia ankietowana amerykańska firma prowadzi działalność B+R w Polsce

Blisko co trzecia amerykańska firma biorąca udział w badaniu zadeklarowała działalność w obszarze B+R. W co czwartej badanej firmie w działach badawczo-rozwojowych pracuje ponad 100 osób,  a w co dziesiątej – więcej niż 500. Przeszło połowa amerykańskich przedsiębiorstw przeznacza  na działalność B+R więcej niż 10 mln zł. Dominującym obszarem innowacyjnych przedsięwzięć  są prace związane z technologią informacyjną. Popularne są również projekty dotyczące rozwoju produktu oraz badania kliniczne. Ankietowane przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych aktywnie współpracują również ze szkołami i uczelniami. Aż 64% firm zadeklarowało, że współpracuje  z jednostkami edukacyjnymi, a taka współpraca polega najczęściej na oferowaniu praktyk  dla najzdolniejszych uczniów i studentów. Co czwarta firma stworzyła własne, dedykowane programy edukacyjne. 20% ankietowanych współpracuje z polskimi uczelniami wyższymi przy opracowywaniu wspólnych programów nauczania, nadając studiom praktyczny wymiar. Warto również zaznaczyć,  że 13% inwestorów z USA realizuje z polskimi uczelniami wspólne programy w zakresie B+R lub transferu technologii, co jest jednym z kluczowych kryteriów w obszarze powodzenia projektów innowacyjnych.

71% amerykańskich inwestorów w Polsce angażuje się w programy CSR lub dobroczynne

Większość amerykańskich firm wspiera lokalne społeczności oraz potrzebujących w ramach działań  z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) – aż 71% ankietowanych potwierdziło swoją aktywność w tym obszarze. Najpopularniejszymi formami działalności CSR-owej jest współpraca  i wspieranie wybranych fundacji. Szczególną popularnością cieszy się zbieranie datków dla potrzebujących w ramach znanych, ogólnopolskich akcji charytatywnych. Największe przedsiębiorstwa realizują działania CSR najczęściej w ramach własnych fundacji. Badanie wskazuje również,  że amerykańskie przedsiębiorstwa można uznać za dbające o parytet płci. W blisko 4 na 10 ankietowanych firmach z amerykańskim kapitałem kobiety stanowią około połowy wszystkich pracowników, a w blisko co trzecim przedsiębiorstwie pracuje ich więcej niż 60%. W przypadku stanowisk kierowniczych kobiety stanowią około połowy kadry zarządzającej w blisko co trzeciej firmie.Działalność amerykańskich firm to nie tylko nowe miejsca pracy. Jak wynika z przeprowadzonego badania, podmioty te współpracują aktywnie z uczelniami i szkołami, inwestują w obszar badawczo-rozwojowy oraz prowadzą działalność CSR-ową. Przeszło połowa ankietowanych amerykańskich przedsiębiorstw przeznacza na działalność B+R więcej niż 10 mln zł. Dzięki temu przyczyniają się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki oraz podnoszą etyczne standardy prowadzenia biznesu – mówi Stacy Ligas, partner i szef sektora finansowego w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

40% firm z USA zamierza rozwijać w Polsce nowe biura sprzedaży i marketingu

Amerykańscy inwestorzy, którzy wzięli udział w badaniu, uznali, że największym wyzwaniem jest nadążenie za zmieniającymi się przepisami (71% wskazań). Aż 86% ankietowanych firm wskazało, że jest im trudno lub średnio trudno znaleźć pracowników. Największą przeszkodą w ich rekrutacji jest mała dostępność chętnych lub zbyt wysokie wymagania płacowe. W najbliższym czasie 40% amerykańskich firm zamierza otwierać nowe biura sprzedaży i działy marketingu w Polsce. Niecałe 30% zainwestuje w centra usług wspólnych, natomiast co piąta firma przymierza się do otwarcia działu badań i rozwoju. Prawie tyle samo przedsiębiorstw, nie zrażając się rosnącymi problemami ze znalezieniem pracowników, planuje otwarcie nowych zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucyjnych.

Źródło: KPMG

 
Udostępnij artykuł: