Inwestycje: Lekarze już nie wyjeżdżają za granicę

KF 2012.04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Jak wynika z badań zleconych przez Naczelną Radę Lekarską, pięciokrotnie spadła liczba lekarzy wybierających się do pracy za granicą. Jeśli tam wyjeżdżają, to na krótko, nie rezygnując z posady w kraju. Czy to oznacza, że praca w kraju jest bardziej opłacalna?

Zadowolony jak lekarz

W 2011 r. do pracy za granicą chciało wyjechać zaledwie 363 lekarzy, co oznacza, że na taki wyjazd szykowało się pięciokrotnie mniej pracowników służby zdrowia niż w 2005 r. Wtedy chęć wyjazdu zgłaszało 1711 lekarzy. Z tymi danym warto skonfrontować wyniki Diagnozy społecznej 2011 opracowanej pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. W świetle tych danych lekarze są grupą zawodową najbardziej zadowoloną ze swojej pracy i osiągnięć.