Inwestycje: Produkty strukturyzowane

KF 2013.07-09 (lipiec - wrzesień 2013)

Gdybym pisał ten artykuł 25-30 lat temu, to właściwie mógłbym zacząć od parafrazy znanego wtedy powszechnie zdania Karola Marksa "Widmo krąży po Europie, widmo produktów ustrukturyzowanych..."

Gdybym pisał ten artykuł 25-30 lat temu, to właściwie mógłbym zacząć od parafrazy znanego wtedy powszechnie zdania Karola Marksa "Widmo krąży po Europie, widmo produktów ustrukturyzowanych..."

Norbert Jeziolowicz

Jednym z bardziej modnych słów pojawiających się w mediach opisujących rynek finansowy jest „produkt ustrukturyzowany” lub „instrument ustrukturyzowany”. Z jednej strony mamy tutaj do czynienia ze swoistym słowem kluczem, które ładnie brzmi w procesie sprzedaży lub reklamy, ale w gruncie rzeczy niesie ze sobą tak wiele różnych znaczeń, że bez dodatkowych informacji znaczy bardzo niewiele. Przed wyborem tej formy inwestycji należy więc przedrzeć się przez najczęściej skrótowy przekaz marketingowy i poszukać bardziej szczegółowych danych.

Część portfela inwestycyjnego Z punktu widzenia konsumenta najbardziej podstawową informacją na temat produktów ustrukturyzowanych jest fakt, iż jest to inwestycja. Wbrew zapewnieniom niektórych agresywnych sprzedawców, nie jest to z pewnością instrument odpowiadający lokacie bankowej czy obligacjom skarbowym. W tym wypadku żaden zysk nie jest bowiem pewny lub dokładnie przewidywalny.

I jak każda inwestycja wiążą się on w pewnego rodzaju ryzykiem – będzie ono większe lub mniejsze, można je próbować ograniczyć, ale z pewnością nie uda się go uniknąć całkowicie. Druga niezwykle istotna informacja dotyczy horyzontu inwestycyjnego – w produktach ustrukturyzowanych zamrażamy środki najczęściej na kilka lat, a ewentualny zysk z inwestycji w dużej mierze uzależniony bywa właśnie od czasu, na jaki zawarta jest konkretna umowa, oraz od cierpliwego doczekania do ostatniego dnia umowy. Tak więc, nabywając tego rodzaju instrumenty, należy wychodzić z założenia, że powinny stanowić one część portfela inwestycyjnego, a nie np. bardzo łatwych do zamiany na gotówkę oszczędności na czarną godzinę.

Dokumentacja prawna

Produkt strukturyzowany to także określenie raczej slangowe niż prawne, jako że tego rodzaju instrumenty nie są regulowane ustawowo i w związku z tym nie są one ani wystandaryzowane, ani też nie określono jednolitego minimalnego poziomu ochrony praw konsumenta. Decydując się więc na ten rodzaj inwestycji, należy każdorazowo dokładnie przeanalizować całą związaną z nią dokumentację prawną, aby poznać czynniki warunkujące przyszłe zyski lub straty. Biorąc pod uwagę obniżane stopy procentowe, na naszym rynku można przewidywać, że zainteresowanie klientów inwestycjami bardziej intratnymi niż zwykłe lokaty bankowe będzie rosnąć i część oszczędności będzie przenoszona na inne segmenty szeroko pojętego rynku finansowego, a co z reguły przekłada się także na zwiększoną popularność produktów strukturyzowanych. Aby jednak uniknąć rozczarowania w przyszłości, warto przed podjęciem konkretnej decyzji inwestycyjnej podjąć trud rozpoznania, na czym polega sens tego rodzaju transakcji.

Strategia

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Inwestycje: Produkty strukturyzowane

KF 2010.01-03 (styczeń - marzec 2010)

Duże ryzyko inwestycji na rynku kapitałowym, nie zawsze zadowalające oprocentowanie depozytów bankowych sprzyja zainteresowaniu alternatywnymi formami inwestowania. Jednymi z nich są produkty strukturyzowane, są one hitem inwestycyjnym tej dekady.

Duże ryzyko inwestycji na rynku kapitałowym, nie zawsze zadowalające oprocentowanie depozytów bankowych sprzyja zainteresowaniu alternatywnymi formami inwestowania. Jednymi z nich są produkty strukturyzowane, są one hitem inwestycyjnym tej dekady.

Jan Mazurek

Prawdy i mity

Świat produktów strukturyzowanych zaczął się rodzić, kiedy banki tworzyły specjalne portfele dla swych zamożnych klientów. Były to produkty dostosowane do jego preferencji i możliwości finansowych poszczególnych klientów. Podobnie, jak krawiec, tak bank kroi i szyje produkt finansowy, który odpowiada możliwościom, oczekiwaniom oraz poziomowi akceptacji ryzyka różnych grup klientów. Można je określić mianem „instrumentów finansowych, szytych na miarę”. Powinno to dawać klientowi poczucie obecności w wielkim świecie finansów, na dotychczas niedostępnych rynkach oraz możliwości osiągania nadzwyczajnych zysków, niejednokrotnie bez ryzyka. Powstało więc wiele mitów i błędnych wyobrażeń o produktach strukturyzowanych. Istnieją ich zagorzali zwolennicy, jak również przeciwnicy – jednak obie strony nie mają w pełni racji.

Anatomia produktów

Produkty strukturyzowane oparte są na inwestycjach w różnorodne aktywa z rynku kapitałowego, pieniężnego, towarowego, nieruchomości czy walutowego. Zysk finansowy, jaki generuje produkt strukturyzowany wynika z kształtowania się wartości koszyka aktywów, np: kursów papierów wartościowych, wartości indeksów giełdowych, kursów walut obcych, stóp procentowych, cen towarów. W walce o klienta instytucje finansowe prześcigają się w tworzeniu niejednokrotnie skomplikowanych „struktur finansowych”, wykorzystując w tym celu kilka lub kilkanaście instrumentów finansowych. Lecz takie inwestycje są obarczone również ryzykiem inwestycyjnym, w efekcie czego, oparte na nich, produkty strukturyzowane mogą nie przynieść zakładanych profitów.

Przyjęło się powszechnie postrzegać produkty strukturyzowane, jako wehikuły inwestycyjne, które gwarantują zwrot całości. Jest to jednak błędne wyobrażenie, bowiem tworzone są również takie, gdzie inwestor ma zapewniony zwrot określonej części ulokowanych środków, lecz korzysta z wyższego potencjału zarabiania. Popularna jest również grupa produktów, których wartość naśladuje notowania instrumentu lub koszyka instrumentów bazowych. W tym przypadku istnieje możliwość osiągnięcia zysku, jak również ryzyko poniesienia straty – analogicznie, jak przy inwestycji bezpośredniej w określone aktywa. Przyjrzyjmy się tym, których emitent gwarantuje, że w najgorszym scenariuszu wypłaci inwestorowi całość lub określoną część zainwestowanego kapitału, a jeżeli inwestycja się powiedzie, wówczas ten będzie partycypować w zyskach. Jak widać produkty strukturyzowane inkorporują cechy lokat bankowych oraz instrumentów rynku kapitałowego. Lokata bankowa zapewnia bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału, z kolei rynek kapitałowy może być źródłem zysków. Produkty ustrukturyzowane występują w postaci: obligacji, lokat, funduszy, polis ubezpieczeniowych, jednostek indeksowych. Każdy z nich jest emitowany na podstawie innych przepisów prawa, co może rodzić różne skutki prawne.

Klasycznym produktem strukturyzowanym jest obligacja strukturyzowana. Jest to połączenie dwóch instrumentów finansowych: obligacji zerokuponowej zapewniają...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: