Inwestycje: Promowanie polskiego eksportu

NZB 2015/01

Eksport jest jednym z najważniejszych wskaźników umiędzynarodowienia gospodarki i kluczowym warunkiem wzrostu. W Ministerstwie Gospodarki podjęliśmy szereg działań, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności naszych firm i promowanie rodzimych produktów. Dzięki temu zdobywamy nowe rynki i rozszerzamy wymianę handlową.

Eksport jest jednym z najważniejszych wskaźników umiędzynarodowienia gospodarki i kluczowym warunkiem wzrostu. W Ministerstwie Gospodarki podjęliśmy szereg działań, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności naszych firm i promowanie rodzimych produktów. Dzięki temu zdobywamy nowe rynki i rozszerzamy wymianę handlową.

Janusz Piechociński,
wicepremier, minister gospodarki

Wspieramy polskie firmy, które chcą realizować projekty poza granicami kraju, dlatego wybraliśmy 15 najważniejszych branż, które w naszej opinii są polskimi specjalnościami eksportowymi. Znalazły się wśród nich: branża meblarska, branża jubilersko-bursztynicza, usługi IT i ICT, produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych, przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny, produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, stolarka okienna i drzwiowa, budownictwo, ochrona i zachowanie zabytków, kosmetyki, maszyny i urządzenia górnicze, odzież, dodatki i galanteria skórzana, turystyka medyczna, przemysł obronny i polskie specjalności żywnościowe. Dla każdej z nich przygotowaliśmy indywidualny program, w ramach projektu Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych. Przedsiębiorcy uczestniczyli już w 173 prestiżowych imprezach targowo-wystawienniczych i 76 misjach gospodarczych w 33 krajach.

Janusza Piechociński wicepremier, minister gospodarki

Urodził się 15 marca 1960 r. w Studziankach Pancernych (Mazowsze). Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Handlu i Usług dzisiejszej Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. W latach 1987-1999 był pracownikiem naukowym SGH, gdzie zajmował się historią gospodarczą XX w., historią szkolnictwa ekonomicznego i integracją europejską. Poseł na Sejm I, II, IV, VI i VII kadencji. W parlamencie w latach 1991-1997 działał w Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. W latach 1992-1993 był przewodniczącym nadzwyczajnej komisji ds. przeciwdziałania patologii w gospodarce. Był także wiceprzewodniczącym komisji ds. reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rządu. W latach 2000-2001 był członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów. W późniejszych latach zasiadał w komisji infrastruktury (pełnił funkcję przewodniczącego), innowacyjności i nowoczesnych technologii. Dwukrotnie wybierany do sejmiku mazowieckiego, gdzie przewodniczył komisjom budżetu i finansów oraz ochrony środowiska. W latach 1999-2001 był prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 6 grudnia 2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski powołał Janusza Piechocińskiego na stanowisko ministra gospodarki. W dniu 22 września 2014 r. ponownie powołany na powyższe stanowisko.

W latach 2013-2014 na wybranych perspektywicznych rynkach promowaliśmy również polskich przedsiębiorców bez względu na gałąź gospodarki, w której funkcjonowali. W siedmiu państwach: Algierii, Brazylii, Kanadzie, Kazachstanie, Turcji, Meksyku i Zjednoczonych Emiratach Arabskich pokazywaliśmy, iż mamy wiele produktów, które dzięki wysokiej jakości, zaawansowaniu technologicznemu, a przy tym dobrej cenie mogą z powodzeniem konkurować na międzynarodowych rynkach. Ponadto w 2013 r. zrealizowaliśmy także program promocji gier wideo w Niemczech oraz USA. Był on kontynuowany w 2014 r. dodatkowo w dwóch krajach: Chinach i Francji. Przedsiębiorcy uczestniczący w programie wzięli udział w 55 imprezach targowo-wystawienniczych (238 uczestników) oraz 20 misjach gospodarczych (74 uczestników). W wybranych krajach uruchomiliśmy także kampanię informacyjno-promocyjną polskiej gospodarki w mediach zagranicznych pod hasłem Made In Poland. W latach 2013- 2014 kampanię tę prowadzono w Niemczech, Czechach, na Ukrainie, w Rosji i Chinach

Realizujemy także dwa duże projekty GO CHINA i GO AFRICA. Pierwszy z nich – Go China – to inicjatywa Ministerstwa Gospodarki, które we współpracy z innymi agendami rządowymi proponuje wspólną, spójną strategię rozwoju współpracy z Chinami. Jej celem jest zarówno rozwijanie aktywności w tradycyjnych dziedzinach współpracy, jak i promowanie nowych sektorów. Go China to polska odpowiedź na chińską strategię Go Global. Chiny to kraj nieograniczonych możliwości wciąż poszukujący partnerów i planujący wejście na rynki międzynarodowe. Aby strategia działała, konieczna jest aktywność przedsiębiorców. Go China to instrument służący zachęceniu polskich podmiotów do większej inicjatywy. Projekt to także potwierdzenie zaangażowania administracji gospodarczej kraju we wspieranie działalności przedsiębiorców na szczególnie ważnych i perspektywicznych rynkach. Sukces na chińskim rynku odniosły ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: