Inwestycje przyspieszyły. W dużej mierze dzięki sektorowi publicznemu

Gospodarka

Poprawa rocznej dynamiki nakładów inwestycyjnych w I kw. była w dużej mierze efektem wyższej dynamiki inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych, oceniają eksperci Departamentu Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów.

Wykresy
Fot. Pixabay.com

Poprawa rocznej dynamiki nakładów inwestycyjnych w I kw. była w dużej mierze efektem wyższej dynamiki inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych, oceniają eksperci Departamentu Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów.

#MF: wyniki gospodarki polskiej wypadają bardzo korzystnie na tle średniej dla UE i strefy euro: dynamika #PKB w Polsce była dwukrotnie wyższa #GUS @GUS_STAT

"Wyniki gospodarki (aż 1,6%, kw/kw, sa) wskazują na wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej w I kw., które ukształtowało się powyżej średniej z 2017 r. (1,1%) oraz średniej długookresowej (1%). W I kw. głównym czynnikiem wzrostu (r/r) była konsumpcja gospodarstw domowych, której sprzyjała bardzo dobra sytuacja na rynku pracy oraz wysoki poziom zaufania konsumentów. Zakładamy również, że poprawa rocznej dynamiki nakładów inwestycyjnych w I kw. była w dużej mierze efektem wyższej dynamiki inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.GUS poinformował we wtorek, że PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,2% w porównaniu z I kwartałem ub. roku. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 5%.

Dobry punkt wyjścia do wzrostu PKB w tym roku

Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe przyspieszyło w I kw. br. do 8,1% r/r z 5,4% kwartał wcześniej."Dane te stanowią dobry punkt wyjścia do wzrostu PKB w br. W szczególności powinna mu sprzyjać oczekiwana dobra sytuacja na krajowym rynku pracy i zakładana stosunkowo wysoka dynamika popytu inwestycyjnego. Ryzykiem jest jednak sytuacja na polskich głównych rynkach eksportowych, na których w I kw. br. nastąpiło spowolnienie tempa wzrostu aktywności gospodarczej oraz ograniczenia podażowe sygnalizowane przez przedsiębiorców związane z niedoborem pracowników" - czytamy dalej w komentarzu.Resort podkreślił też, że wyniki gospodarki polskiej wypadają bardzo korzystnie na tle średniej dla UE i strefy euro: dynamika PKB w Polsce była dwukrotnie wyższa.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: