Inwestycje zagraniczne szansą na wyjście z kryzysu, Fundusz Ekspansji Zagranicznej wspiera polskie firmy

Gospodarka

Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ), zarządzany przez PFR TFI S.A. od początku działalności w 2015 r. zawarł już 18 umów inwestycyjnych. Wprawdzie pandemia zmniejsza chęć do podejmowania decyzji inwestycyjnych lub też utrudnia sam proces inwestowania, ale to właśnie w czasie kryzysu dochodzi często do dynamicznych zmian, które można zamienić w szanse na rozwój.

Mapa
Fot. stock.adobe.com/ktasimar

Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ), zarządzany przez PFR TFI S.A. od początku działalności w 2015 r. zawarł już 18 umów inwestycyjnych. Wprawdzie pandemia zmniejsza chęć do podejmowania decyzji inwestycyjnych lub też utrudnia sam proces inwestowania, ale to właśnie w czasie kryzysu dochodzi często do dynamicznych zmian, które można zamienić w szanse na rozwój.

Zawirowania gospodarcze w 2020 r. przyczyniły się do zmniejszenia strumieni inwestycji zagranicznych na całym świecie. Według danych UNCTAD za 2020 r. nastąpił  wyraźny spadek wartości światowych inwestycji zagranicznych o 42%, osiągając poziom 859 miliardów USD.

Wartość BIZ w 2020 r. osiągnęła wynik niższy o 30% od tej z kryzysowych lat 2008‒2009, równając się jednocześnie z poziomem inwestycji z lat ‘90 ubiegłego stulecia.

Wspierając inwestycje zagraniczne polskich firm (...) chcemy przyczynić się do zwiększenia ich aktywności na arenie międzynarodowej, jednocześnie wzmacniając siłę polskiej gospodarki

Jednakże, niezależnie od sytuacji pandemii, inwestycje zagraniczne są istotne i to nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstw i ich rozwoju, ale także gospodarki całego kraju. Wpływają one bowiem pozytywnie na wzrost gospodarczy, stanowią źródło transferu know-how, technologii czy dobrych praktyk menadżerskich.

W wielu przypadkach przyczyniają się również do pozytywnych zmian strukturalnych w gospodarce kraju, co jest efektem intensyfikacji międzynarodowych powiązań operacyjnych i finansowych.

‒ Mimo turbulencji gospodarczych, które obserwujemy na globalnym rynku, Fundusz Ekspansji Zagranicznej ocenia kolejne wnioski inwestycyjne zgłoszone przez polskie spółki. Przedsiębiorstwa mają świadomość tego, że mogą rozwijać się globalnie, a FEZ skutecznie im w tym pomaga – tłumaczy Piotr Kuba, członek zarządu PFR TFI S.A.

Czytaj także: Forum Bankowe 2021 o nowych projektach strategicznych dla Polski i sektora bankowego

Polskie firmy gotowe na dalszy rozwój na rynku niemieckim

Z perspektywy Funduszu Ekspansji Zagranicznej ostatnie miesiące były czasem intensywnej pracy, która zaowocowała kolejnymi podpisanymi umowami inwestycyjnymi. FEZ współinwestował z polskimi firmami z sektora budowlanego, które korzystają z dobrej koniunktury i stale rosnącego popytu na nieruchomości.

Przedsiębiorstwa mają świadomość tego, że mogą rozwijać się globalnie, a FEZ skutecznie im w tym pomaga

W grudniu 2020 r. podpisał umowę inwestycyjną z Poznańską Korporacją Budowlaną Pekabex, która przejęła fabrykę betonowych fabrykatów zlokalizowaną w Bawarii. Dzięki tej transakcji Pekabex będzie w stanie obniżyć koszty produkcji, zminimalizować koszty logistyczne oraz zaangażować się w kolejne projekty budowlane u naszych zachodnich sąsiadów.

Z kolei w styczniu 2021 r. Fundusz Ekspansji Zagranicznej podpisał umowę ze spółką deweloperską Victoria Dom, która planuje zakup gruntów i realizację kolejnych projektów na terenie Niemiec.

Czytaj także: KUKE: ubezpieczenie dla eksporterów na czas pandemii dostępne 6 miesięcy dłużej

Rainbow Tours rozwija działalność w Grecji

To jednak nie wszystko. W ostatnim czasie Fundusz Ekspansji Zagranicznej zainwestował również z Rainbow Tours w Grecji, wspierając plany umiędzynarodowienia polskiej spółki. Fundusz za kwotę 9 mln euro objął 34% udziałów w White Olive. Otrzymane środki spółka chce przeznaczyć głównie na pozyskiwanie i remont nowych obiektów hotelowych.

‒ Zaangażowanie w rozwój działalności spółki zależnej Rainbow Tours wpisuje się w strategię Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Inwestycja w spółkę White Olive pozwoli umocnić pozycję Rainbow na rynku Unii Europejskiej i poprawi jej konkurencyjność. Grecja jest jednym z głównych kierunków turystycznych oferowanych przez RainbowTours w Europie Południowej, jest też jednym z ulubionych kierunków zagranicznego wypoczynku Polaków.

Inwestycja pozwoli na zwiększenie posiadanej bazy hotelowej i pozytywnie wpłynie na  dalszy rozwój spółki.  Wspierając inwestycje zagraniczne polskich firm poprzez Fundusz Ekspansji Zagranicznej, chcemy przyczynić się do zwiększenia ich aktywności na arenie międzynarodowej, jednocześnie wzmacniając siłę polskiej gospodarki ‒ mówi Piotr Kuba.

W ostatnich latach obserwowaliśmy wzrost gospodarczego znaczenia turystyki zarówno w Polsce, jak i na świecie. Szacuje się, iż branża podróżnicza i turystyczna wypracowywała przed pandemią około 10,4% światowego PKB. Według danych World Travel and Tourism Council, w 2018 roku światowa branża turystyczna oferowała 118 milionów miejsc pracy, co stanowi około 3,8% wszystkich miejsc pracy w globalnej gospodarce.

Obecny kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wpływa negatywnie na popyt turystyczny. Kolejne miesiące mogą przynieść jednak ożywienie spowodowane luzowaniem obostrzeń w poszczególnych krajach oraz otwieraniem gospodarek.   

Czytaj także: Czy w erze post-COVID atrakcyjność inwestycyjna Europy będzie dużo mniejsza niż dotychczas?

Udostępnij artykuł: