Inwestycyjny rekord Europy. Polska liderem regionu

Aktualności

W minionym roku w Europie powstało ponad 5 tys. projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), które wygenerowały blisko 218 tys. nowych miejsc pracy. Dla Polski był to także rekordowy rok, jeśli chodzi o liczbę inwestycji - wynika z 14. edycji raportu firmy doradczej Ernst and Young "Atrakcyjność inwestycyjna Europy".

0002

W minionym roku w Europie powstało ponad 5 tys. projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), które wygenerowały blisko 218 tys. nowych miejsc pracy. Dla Polski był to także rekordowy rok, jeśli chodzi o liczbę inwestycji - wynika z 14. edycji raportu firmy doradczej Ernst and Young "Atrakcyjność inwestycyjna Europy".

Nad Wisłą powstało 211 nowych projektów, w których zatrudnienie znalazło prawie 20 tys. osób, co dało nam pozycję lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej i piąte miejsce wśród najatrakcyjniejszych kierunków inwestycyjnych w Europie.

Europa odnotowała kolejny rok wzrostów łącznej liczby projektów (o 14% wobec 12% rok wcześniej) co łącznie przełożyło się na 5083 projekty BIZ. Badacze oszacowali, że wśród krajów, które przyciągnęły najwięcej inwestycji tradycyjnie już znalazła się Wielka Brytania, Niemcy i Francja. W tych krajach ulokowano ponad połowę (51%) wszystkich nowych BIZ w Europie. Lider, czyli Wielka Brytania przyciągnęła 1065 projektów, a cała Europa Zachodnia 3924 wobec 1159 środkowo- i wschodnioeuropejskich. - Z drugiej strony, kraje Europy Środkowo-Wschodniej osiągnęły skumulowany wzrost projektów aż o 34% wobec wzrostu wynoszącego "zaledwie" 9% w krajach Europy Zachodniej. Państwa z naszego regionu generują więc blisko czterokrotnie większy wzrost, choć wciąż jeszcze znacznie ustępują w danych bezwzględnych. Polska ma się czym pochwalić nie tylko jeśli chodzi o nowe projekty, ale przede wszystkim o ich dynamiczny przyrost rok do roku - wynika z raportu EY.

I faktycznie w roku ubiegłym powstało w naszym kraju 211 BIZ, wobec 132 rok wcześniej, co dało wzrost o 60% (drugie miejsce za Rosją z 61%). Warto dodać, że 142 inwestycje w Polsce były nowymi projektami podmiotu, który nie był jeszcze u nas obecny, podczas gdy 69 to reinwestycje, czyli nowe projekty przedsiębiorstw, które już inwestowały w przeszłości w Polsce.

Znaczący wzrost liczby projektów przełożył się także na wzrost nowych miejsc pracy, liczba ta przekroczyła w Europie 200 tys. i wyniosła 217 666, czyli o ponad 32 tys. więcej niż rok wcześniej. W Polsce powstało 19 651 nowych miejsc pracy (w 2014 r. przybyło 15 485 miejsc).

160621.inwestycje.01

- "Rekordowe dane z raportu EY "Atrakcyjność inwestycyjna Europy" imponują. Rok 2015 r. nie był przecież dla Europy najłatwiejszy. Nasz kontynent zmagał się w wieloma wyzwaniami: najmniejszym od lat poziomem zaufania do instytucji unijnych, kryzysem migracyjnym, ospałym wzrostem gospodarczym krajów UE (1,5% w krajach strefy euro), napiętymi relacjami politycznymi z Rosją czy z atakami terrorystycznymi w Belgii i Francji. Jednak to nie odstraszyło inwestorów zagranicznych i pozwoliło osiągnąć historyczne rekordy, zarówno jeśli chodzi o liczbę nowych projektów BIZ jak i o wygenerowane przez nie miejsca pracy - podkreślał na konferencji prasowej i w komunikacie EY Paweł Tynel, partner EY i Lider Grupy Zarządzania Innowacjami w EY. - "Bardzo dobre są dane dotyczące Polski. Nasz kraj jest nie tylko liderem regionu Europy Środkowo-Wschodniej, co udowadniają od lat dane z raportu EY, ale wyrastamy na jedną z ważniejszych lokalizacji inwestycji w Europie. Potwierdzają to twarde dane, ale i zbadane przez nas nastawienie inwestorów. Polska znalazła się bowiem na 5. miejscu w Europie pod kątem najbardziej atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych, za Niemcami, Wielką Brytanią, Francją i Holandią" - dodał Tynel.

160621.inwestycje.02

Leszek Sadkowski

Udostępnij artykuł: