IPAG podwyższył prognozę wzrostu PKB na ten rok

Gospodarka

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG) podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok do 4,2% z 3,8% oczekiwanych w maju br. Instytut szacuje wzrost PKB w II kw. 2022 r. na 4,9% r/r.

Wykres gospodarczy
Fot. stock.adobe.com/Juststocker

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG) podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok do 4,2% z 3,8% oczekiwanych w maju br. Instytut szacuje wzrost PKB w II kw. 2022 r. na 4,9% r/r.

W kolejnych kwartałach 2022 roku spodziewać się należy utrzymania dodatniego tempa wzrostu gospodarczego, ale będzie ono zdecydowanie niższe niż w pierwszej połowie roku.

"Głównymi czynnikami spodziewanego spowolnienia będą przede wszystkim wyższe stopy procentowe, nienotowany od lat poziom inflacji, będący obecnie jednym z największych problemów polskiej gospodarki oraz wysoki poziom niepewności dodatkowo osłabiający konsumpcję i inwestycje. W opinii IPAG, w całym 2022 roku produkt krajowy brutto wzrośnie o 4,5%, a w roku następnym o 2,5%. Oznacza to korektę w górę wcześniejszych prognoz dla bieżącego roku oraz w dół w odniesieniu do roku kolejnego" - czytamy w raporcie kwartalnym Instytutu.

Instytut zaznacza, że w sferze spożycia indywidualnego w II poł. br. i 2023 r. dominujące staną się efekty wysokiej inflacji i spadku dynamiki wynagrodzeń oraz wzrostu stóp procentowych.

"W całym 2022 roku tempo wzrostu spożycia gospodarstw domowych wyniesie 4,2%, a w roku następnym 2,8%. Nieco szybciej rosło będzie spożycie publiczne (czyli w uproszczeniu - wydatki rządowe i samorządowe), dzięki czemu spożycie ogółem wzrośnie o 4,7 w 2022 roku i 3,7% w roku następnym" - czytamy dalej.

W całym 2022 r. nakłady brutto na środki trwałe zwiększą się o 3%, a w roku następnym o 2,8%.

Niepewność związana z wojną na Ukrainie i przedłużanie się przekazania środków unijnych Polsce

Niepewność związana z wojną na Ukrainie i przedłużanie się przekazania środków unijnych Polsce jest - zdaniem IPAG - poważnym, negatywnym czynnikiem kształtującym aktywność gospodarczą gospodarczą w nadchodzących kwartałach.

Wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce

Według prognozy IPAG, wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej utrzyma się na dodatnim poziomie, jednak w latach 2022-2023 będzie on coraz wolniejszy i wyniesie odpowiednio 1,3 i 0,7%, podano także.

"Przyrost przeciętnego zatrudnienia w 2023 roku, pomimo wzrostu stopy bezrobocia, będzie możliwy dzięki znajdowaniu zatrudnienia przez pozostających w Polsce uchodźców" - czytamy dalej.

"Gospodarcze skutki wojny na Ukrainie z polskiego punktu widzenia są wielowymiarowe. Wzrost ogólnego poziomu niepewności, wpływa negatywnie przede wszystkim na dynamikę nakładów inwestycyjnych, a ta z kolei warunkuje wolumen działalności i konkurencyjność przedsiębiorstw w nadchodzących okresach" - podsumowano.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: