IPS: IPS i inne wyzwania

NBS 2016/04

Z Czesławem Swachą, prezesem zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego rozmawiał Bohdan Szafrański.

W tym roku sektor bankowy musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami biznesowymi i wypełnieniem zaostrzonych wymogów bezpiecznościowych. Dla banków spółdzielczych to również zmiany organizacyjne związane z budową struktur systemu ochrony instytucjonalnej (IPS) lub zrzeszeń zintegrowanych. Na jakim etapie znajduje się budowa IPS przez banki dotychczas zrzeszone w BPS?

W naszym zrzeszeniu od ponad trzech lat trwały dyskusje związane ze wdrożeniem przepisów CRD4/ CRR. W ostatnim roku prace były skoncentrowane na opracowywaniu formalnoprawnej strony systemu obejmującej wymagane zmiany ustawowe, zasady funkcjonowania IPS ujęte w umowie systemu wraz z 12 załącznikami, które szczegółowo regulują poszczególne obszary działania, w tym m.in. kryteria przystąpienia do systemu, regulamin mechanizmów pomocowych, przegląd ryzyka, audyt wewnętrzny, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: