IPS: Parasol bezpieczeństwa otwarty IPS-SGB kończy pierwszy rok funkcjonowania

NBS 2016/10

Wielkimi krokami zbliża się rocznica powstania pierwszego w Polsce systemu ochrony instytucjonalnej (IPS). 14 października 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku S.A. podjęło formalną decyzję o wyrażeniu zgody na uczestniczenie w nim banku zrzeszającego. 3 listopada 2015 r. system został uznany przez Komisję Nadzoru Finansowego, zaś 23 listopada 2015 r. powstał Spółdzielczy System Ochrony SGB - wypadkowa projektu całego zrzeszenia.

Wielkimi krokami zbliża się rocznica powstania pierwszego w Polsce systemu ochrony instytucjonalnej (IPS). 14 października 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku S.A. podjęło formalną decyzję o wyrażeniu zgody na uczestniczenie w nim banku zrzeszającego. 3 listopada 2015 r. system został uznany przez Komisję Nadzoru Finansowego, zaś 23 listopada 2015 r. powstał Spółdzielczy System Ochrony SGB - wypadkowa projektu całego zrzeszenia.

Adam Skowroński

Adam Skowroński

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktor ekonomii. Przez wiele lat odpowiadał za koordynację projektów i finanse w firmach konsultingowych. Od 2005 r. związany z PKO BP jako członek rady nadzorczej, później jako wiceprezes zarządu. Od 2008 do 2015 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu SGB- Banku, odpowiedzialnego za pion finansowy. W listopadzie 2015 r. został wybrany na stanowisko prezesa nowo utworzonego Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB

 

Dziś nie mamy wątpliwości, iż 191 banków spółdzielczych i SGB-Bank S.A. podjęło bardzo istotną, wręcz historyczną decyzję wprowadzając nową jakość w zakresie dbania o wspólne bezpieczeństwo. W pierwszym kwartale br. do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB przystąpiły 4 banki spółdzielcze, a kolejne dwa dołączyły w czerwcu br.

Poprawiły się wyniki

Banki w IPS-SGB na koniec czerwca charakteryzowały się umiarkowanym lub niskim poziomem ryzyka oraz stabilnym, zrównoważonym rozwojem działalności. Zagregowana suma bilansowa banków spółdzielczych w ciągu ostatniego roku wzrosła o ok. 12% i w czerwcu 2016 r. przekroczyła 38 mld zł. Portfel depozytów sektora niefinansowego i JST przekroczył 13% i osiągnął poziom 32,9 mld zł, zaś kredytów wzrósł o ok. 7% i sięgnął 22,6 mld zł. Zysk netto w pierwszym półroczu br. ustabilizował się na poziomie 129,4 mld zł.

Jakość portfela kredytowego mierzona średnim wskaźnikiem kredytów zagrożonych dla banków spółdzielczych uczestników IPS-SGB poprawiała się systematycznie od końca 2014 r. a wskaźnik na koniec czerwca br. osiągnął poziom 3,76%. Zadawalające jest również średnie orezerwowanie portfela kredytowego, które także systematycznie rośnie i na koniec czerwca wyniosło 43,2%.

Efekt utworzenia IPS banki odczuły najbardziej w zwiększającej się adekwatności kapitałowej. W związku z przystąpieniem do systemu ochrony i możliwością zastosowania zerowej wagi ryzyka dla ekspozycji wobec uczestników IPS, współczynniki kapitałowe istotnie się poprawiły. Średni łączny współczynnik kapitałowy wzrósł z tego tytułu o 1,58 pkt. proc. i na koniec czerwca br. wyniósł 18,5%.

Również obszar płynności jest mocną stroną banków spółdzielczych SGB. Zdecydowana większość z nich posiada duże nadwyżki depozytów nad kredytami, które łącznie w systemie stanowią kwotę przekraczającą 10 mld zł. Po uzyskaniu zgody KNF na stosowanie zagregowanego wskaźnika płynności LCR w systemie ochrony, dzienne dane dotyczące tego wskaźnika wskazują na stabilną sytuację w tym zakresie i wykazywanie normy na poziomie ok. 200%.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: