Ireneusz Purgacz

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wykształcenie:

  • 03.1983 - 02.1986 aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku.
  • 09.1979 - 09.1981 aplikacja sędziowska w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Ciechanowie z tymczasową siedzibą w Płońsku.
  • 10.1975 - 08.1979 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.

Doświadczenie zawodowe:

Z dniem 01.02.2016 r. rejestracja w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

2016 - 2019 członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

2009 - 2011 członek rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie.

od 01.1995 Indywidualna Kancelaria Adwokacka w Ciechanowie

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej obsługa prawna osób fizycznych i podmiotów gospodarczych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i karnego.

04.1986 - 01.1995 adwokat wykonujący zawód w Zespole Adwokackim Nr 1 w Ciechanowie.

09.1981 - 02.1983 asesor sądowy w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Ciechanowie z tymczasową siedzibą w Płońsku - zrzeczenie się stanowiska sędziego.

Według złożonego oświadczenia p. Ireneusz Purgacz, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Udostępnij artykuł: