IT@Bank 2013: Bariery w dostępie do baz danych

BANK 2013/12

Tegoroczna edycja IT@BANKU była tak bogata programowo, że nie wszystkie poruszone tematy znalazły się w awizowanej wcześniej agendzie. Od czego jednak kuluary. Korzystając z jednej z przerw, zaprosiliśmy niektórych członków Rady Programowej, a także panelistów sesji III dedykowanej Big Data, do debaty poświęconej systemom wymiany informacji i praktycznym implikacjom barier w dostępie do publicznych baz danych.

Tegoroczna edycja IT@BANKU była tak bogata programowo, że nie wszystkie poruszone tematy znalazły się w awizowanej wcześniej agendzie. Od czego jednak kuluary. Korzystając z jednej z przerw, zaprosiliśmy niektórych członków Rady Programowej, a także panelistów sesji III dedykowanej Big Data, do debaty poświęconej systemom wymiany informacji i praktycznym implikacjom barier w dostępie do publicznych baz danych.

Maciej Małek

Kanwę stanowiły publikacje, jakie w ostatnich tygodniach pojawiały się na łamach prasy. Kryterium doboru stanowiła problematyka bezpośrednio lub pośrednio odwołująca się do kwestii, z którymi banki borykają się w codziennej praktyce, a które pozostają poza sferą regulacji określających właściwe sposoby postępowania. Pierwsza to tzw. martwe konta – key messages. Paradoks polega na tym, że w przypadku gdy zmarły właściciel konta nie pozostawi dyspozycji na wypadek śmierci, nie sporządzi testamentu i nie poinformuje rodziny o posiadanych rachunkach bankowych, mija bliżej nieokreślony czas, np. wynikły z zapadalności lokat, zanim bank otrzyma pierwszy sygnał o braku aktywności na rachunku, którym zarządza.

Ograniczenia natury prawnej Owa modelowa sytuacja jest zresztą w istocie najmniej kłopotliwa. W takim bowiem przypadku z reguły kończy się jedynie przeniesieniem zgromadzonych środków na rachunek techniczny, nieoprocentowany. Odnosząc się do konsekwencji tego stanu rzeczy Dariusz Kozłowski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wskazał na ograniczenia natury prawnej – bank nie jest instytucją upoważnioną z mocy prawa do podejmowania aktywnych działań w poszukiwaniu spadkobierców.

W odpowiedzi dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich, przypomniał, że banki zainteresowane są wypracowaniem procedur regulujących tok czynności właściwych w przypadku śmierci posiadaczy rachunków. Izba wypracowała propozycję rozwiązania, polegającą na utworzeniu centralnej informacji o rachunkach bankowych, polisach i rachunkach inwestycyjnych

Krzysztof Kokot, wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, podkreślił, że takie rozwiązanie wypełniłoby lukę w przepisach prawa bankowego, gdyż nie regulują one wprost wpływu śmierci klienta na zawarte przez niego umowy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: