IT@BANK 2014: Banki szukają efektywności

BANK 2014/11

Banki poszukują nowych modeli biznesowych i operacyjnych. Wchodzą w nisze, testują nieszablonowe pomysły, zawiązują nieznane dotychczas alianse. Jednocześnie poddawane są coraz większej presji regulacyjnej. Wynikająca stąd postępująca złożoność procesów i rozwiązań informatycznych wymaga coraz szerszych kompetencji i efektywności. Sygnity dostarcza rozwiązania informatyczne umożliwiające bankom sprawną realizację nowych strategii biznesowych i ograniczające zaangażowanie cennych zasobów w wypełnianie zobowiązań regulacyjnych.

Dariusz Koncewicz
Manager Działu Rozwoju Biznesu Sygnity SA

Bankowość „dla wszystkich” to już przeszłość. W miejsce dotychczasowych usług o charakterze powszechnym pojawiają się modele oparte na silnej segmentacji i personalizacji. To istotna zmiana jakościowa, dotycząca większości obszarów biznesowych, a w konsekwencji narzędzi do realizacji nowych projektów. Zmiany zachodzą także w wyniku upowszechniania się kanałów internetowych i mobilnych, i to nie tylko wśród tzw. pokolenia Y. Sygnity współpracuje z bankami w budowaniu nowoczesnych kanałów elektronicznych, zarówno od strony procesów i integracji, jak i user experience.

Całościowe podejście do budowy serwisów bankowości elektronicznej:

  • umożliwia wykorzystanie ich jako kanał...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: