IT@BANK 2014: Big Data/Fast Data – mamy dane klientów i nie zawahamy się ich użyć!

BANK 2014/11

Od zarania dziejów człowiek gromadził i przetwarzał informacje związane ze sobą i swoim otoczeniem. Choć na samym początku swoje doświadczenia i związane z nimi przemyślenia odwzorowywał na ścianach jaskini, to pierwsze "urządzenia mobilne" w postaci kamiennych tabliczek pojawiły się już jakieś 30 tys. lat temu.

Od zarania dziejów człowiek gromadził i przetwarzał informacje związane ze sobą i swoim otoczeniem. Choć na samym początku swoje doświadczenia i związane z nimi przemyślenia odwzorowywał na ścianach jaskini, to pierwsze "urządzenia mobilne" w postaci kamiennych tabliczek pojawiły się już jakieś 30 tys. lat temu.

Kamil Pachuta
eSourcing S.A.

Wraz z postępem cywilizacyjnym potrzeba gromadzenia i przetwarzania informacji rosła, a wraz z nią wciąż ulepszano związane z tym technologie – zwoje papirusu, arkusze papieru, Biblia Gutenberga, komputery, bazy danych, internet… Dziś sam tylko Google przetwarza w ciągu dnia ponad 24 petabajty danych (to tak jakby w ciągu dnia „przeczytał” tysiąc razy wszystkie z 26 milionów woluminów zgromadzonych w Bibliotece Kongresu USA), a wartość ta rośnie z roku na rok. Szacuje się, że pomiędzy rokiem 2014 a 2016 globalna ilość przetwarzanych przez człowieka danych podwoi się, co oznacza, że w ciągu zaledwie dwóch lat ludzkość wytworzy i przeprocesuje więcej informacji, niż w całej swojej historii.

Kopalnia wiedzy

W tych gigantycznych pokładach danych tkwi niesamowity potencjał, którego umiejętne wykorzystanie może przynieść nam wiele korzyści. Tak właśnie narodziło się pojęcie Big Data, odnoszące się do dużych, różnorodnych i wciąż zmieniających się zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza prowadzi do zdobywania nowej, przydatnej wiedzy. W bankowości mianem Big Data zwykło się określać zbiory danych o zachowaniach klientów, ich aktywności, preferencjach, nawykach – pochodzące zarówno ze źródeł wewnętrznych banku (np. systemy centralne, CRM, systemy transakcyjne, bankowość internetowa, geolokalizacja urządzenia mobilnego), jak i tych zewnętrznych (np. BIK, KBIG, KRD, ale także portale społecznościowe, sklepy internetowe, fora dyskusyjne). W rezultacie banki mają w ręku narzędzia pozwalające na nowe podejście biznesowe w trzech podstawowych obszarach: utrzymania klienta (np. poprzez analizę częstotliwości i kierunku jego przelewów, świadczących o potencjalnej próbie przeniesienia obrotów do konkurencyjnego banku), wczesnego ostrzegania w sytuacjach awaryjnych (np. poprzez wykrywanie zachowań klienta, mogących mieć wpływ na ograniczenie jego zdolności do regulowania swoich zobowiązań w przyszłości) oraz rozwoju nowego biznesu (np. targetowanie behawioralne).

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: