IT@BANK 2014: Jak wykorzystać potencjał mediów społecznościowych?

BANK 2014/11

Na początku wielu obserwatorów traktowało media społecznościowe jako ciekawostkę, a nawet chwilową modę pokolenia beztroskich amerykańskich nastolatków. Dziś trudno pozostać obojętnym wobec rzetelnych danych przedstawiających liczby użytkowników tych platform na całym świecie.

Na początku wielu obserwatorów traktowało media społecznościowe jako ciekawostkę, a nawet chwilową modę pokolenia beztroskich amerykańskich nastolatków. Dziś trudno pozostać obojętnym wobec rzetelnych danych przedstawiających liczby użytkowników tych platform na całym świecie.

Tomasz Brzostowski

Trend ten wpisuje się w skracanie się cyklu przyswajania innowacyjnych rozwiązań, o czym najlepiej świadczy fakt, że Facebook potrzebował zaledwie trzech lat na zgromadzenie 50 mln użytkowników, podczas gdy np. radiu zajęło to 38 lat, telewizji 22 lata, a internetowi 7 lat. Spektakularny rozwój mediów społecznościowych odzwierciedla nie tylko statystyka, lecz przede wszystkim wpływ, jaki wywierają one na wiele dziedzin gospodarki. Bankowość – bastion tradycjonalizmu – również nie pozostaje obojętna wobec niespotykanej dotychczas w internecie siły oddziaływania mediów społecznościowych, która powoduje zmianę zachowań i nawyków konsumenckich. Social banking, czyli bankowość w mediach społecznościowych, to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się wirtualne środowisko funkcjonowania sporej części klientów banków detalicznych.

Koncepcja social bankingu

Social banking jako bankowość w mediach społecznościowych to termin, który nie został dotychczas jednoznacznie zdefiniowany. W sieci można znaleźć kilka biznesowych zastosowań tego pojęcia. Liderem w tej dziedzinie jest branża konsultingowa, która dostarcza raporty i analizy dotyczące sektora bankowego. Na bazie dostępnych przykładów wykorzystania tego terminu w sferze teoretycznej i praktycznej social banking można zdefiniować jako działalność banku w mediach społecznościowych skoncentrowaną na zarządzaniu relacjami, sprzedażą produktów, świadczeniu usług oraz przetwarzaniu, analizie i wykorzystywaniu nieustrukturyzowanych danych pochodzących z social media.

Szeroki zakres tej definicji związany jest ze specyfiką serwisów społecznościowych, będących miejscem międzyludzkiej interakcji. Bankowość w social media należy zaliczyć do bankowości elektronicznej, jednak trudno ją przyporządkować do istniejących zdalnych form dostępu do usług bankowych. Warunkiem sine qua non korzystania z mediów społecznościowych, podobnie jak w przypadku bankowości internetowej i mobilnej, jest dostęp do internetu, mimo to social bankingu nie powinno się zaliczać do żadnej z powyższych ze względu na szereg cech szczególnych. Do najważniejszych można zaliczyć kwestie związane z procesem logowania, ograniczeniami regulacyjnymi, ryzykiem operacyjnym oraz rozmiarem i strukturą generowanych danych.

Pionierzy pływają w błękitnym oceanie

Banki, które jako pierwsze dostrzegły potencjał mediów społecznościowych, zdołały już wypracować strategie i wdrożyć pierwsze rozwiązania, czego efektem są rozmiary ich społeczności. Liderem w tej dziedzinie jest indyjski ICICI Bank, który zgromadził na Facebooku ponad trzymilionową rzeszę fanów. Warto również zwrócić uwagę na nigeryjski GTBank, którego społeczność przekroczyła niedawno 2 mln osób, czyli niespełna 20 proc. wszystkich użytkowników Facebooka w Nigerii.

Z jednej strony liczebność społeczności stanowi odzwierciedle-nie skuteczności prowadzonych działań, jednak z drugiej strony nadrzędną kwestią w tym kontekście jest jakość, czyli odpowiedniość względem profilu grupy docelowej banku. Strategia obecności banku w social media powinna przede wszystkim określać cele i sposoby ich realizacji. Bez wątpienia pierwszym celem powinno być zbudowanie relatywnie dużej i zaangażowanej społecznoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: