IT@BANK 2014: Nowy wymiar mobilnej pracy

BANK 2014/11

Rośnie zapotrzebowania na rzetelną i błyskawicznie dostępną informację. Trudno wyobrazić sobie osiągnięcie tego celu bez użycia urządzeń mobilnych. Jeszcze kilka lat temu wyznacznikiem mobilności były przenośne komputery, teraz pałeczkę pierwszeństwa przejęły smartfony i tablety. I one wyznaczają nowe kierunki rozwoju technologii.

Rośnie zapotrzebowania na rzetelną i błyskawicznie dostępną informację. Trudno wyobrazić sobie osiągnięcie tego celu bez użycia urządzeń mobilnych. Jeszcze kilka lat temu wyznacznikiem mobilności były przenośne komputery, teraz pałeczkę pierwszeństwa przejęły smartfony i tablety. I one wyznaczają nowe kierunki rozwoju technologii.

Artur Król

Minęły czasy, kiedy komputery biurkowe i laptopy były podstawowymi urządzeniami do pracy. Na rynku wciąż przybywa przenośnych urządzeń o dużej mocy obliczeniowej przeznaczonych do użytku osobistego, z których pracownicy korzystają także w miejscu pracy. Przed działami IT w firmach stają nowe wyzwania dotyczące kwestii bezpieczeństwa, a oczkiem w głowie staje się dostęp do wrażliwych zasobów firmy. Dotychczasowy model relacji pracownik - pracodawca zakładał, że właścicielem urządzeń przeznaczonych do pracy jest firma. Jednak od około dwóch lat dopuszcza się używanie w tym celu prywatnych urządzeń pracowników. To tzw. BYOD - Bring Your Own Device, co można przetłumaczyć jako "korzystaj z własnego urządzenia". Powstaje zupełnie nowatorskie środowisko pracy, a administratorzy IT muszą zadbać o to, aby wytypowane osoby miały dostęp ze swoich urządzeń do odpowiednich aplikacji w określonym czasie, a także miejscu. Muszą przy tym pamiętać, że pracownicy będą używać do celów służbowych nie tylko prywatnych urządzeń, ale również sieci, aplikacji i dostępu do chmur

Nowe horyzonty

Trend BYOD jest również istotny z innego punktu widzenia - otworzył bowiem zupełnie nową kartę w rozwoju telepracy, czyli mobilnego pracownika. O telepracy mówi się od paru lat, zwracając uwagę na kilka niezaprzeczalnych zalet - swobodne dopasowanie godzin pracy, świadczenie jej z dowolnego miejsca, np. z domowego biura, współpraca z pracownikami kontraktowymi i bardzo ważny w tym kontekście element, czyli zadowolenie pracownika. O tym, że BYOD pomaga w zwiększeniu zaangażowania i zadowolenia pracowników świadczą opublikowane w 2013 r. przez magazyn Harvard Business Review wyniki badań. Zadowoleni pracownicy mogą zwiększyć sprzedaż o 37 proc., produktywność o 31 proc., a dokładność wykonywanych zadań zwiększa się o 19 proc. Zapewniając pracownikom swobodę używania wybranych przez nich urządzeń, organizacja musi zadbać o bezpieczeństwo swoje i swych zasobów, uwzględniając wszelkie możliwe problemy wynikające z wprowadzenia takiego modelu pracy. Potrzebna jest odpowiednia strategia przydzielania dostępu do zasobów sieciowych, dopasowana do realiów i umożliwiająca normalne funkcjonowanie zarówno pracowników, jak i całej firmy.

Dlaczego są obawy?

Wiele przedsiębiorstw i organizacji zastanawia się czy rzeczywiście warto wdrożyć model BYOD. Chodzi im głównie o bezpieczeństwo danych zapisanych na urządzeniach mobilnych. Z Cisco EMEAR Security Report 2014, badania przeprowadzonego wśród 1000 pracowników polskich firm i instytucji, wynika, że aż 83 proc. badanych nie zdaje sobie sprawy z istnienia nowych, poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, 55 proc. uważa, że sposób zachowania się pracowników jest jednym z dwóch największych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych i ustępuje tylko zagrożeniom ze strony zorganizowanych grup cyberprzestępczych (o tych wspomniało 62 proc. respondentów). Ale zatrważające jest to, że aż jeden na ośmiu ankieto- wanych przyznaje się do aktywnego omijania ustalonych reguł bezpieczeństwa, a 34 proc. uważa, że system bezpieczeństwa IT w ich firmie hamuje innowacyjność, przeszkadza we współpracy i powoduje, iż wykonywanie pracy staje się trudniejsze.

Ciekawe wnioski płyną również z badań Oracle, przeprowadzonych w 700 europejskich przedsiębiorstwach, z których wynika, że właśnie obawy o bezpieczeństwo utrudniają rozpowszechnianie w Europie modelu BYOD. Raport Oracle European BYOD Index (opublikowany w I kw. 2014 r.) zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Quocirca i poświęconych wykorzystywaniu urządzeń prywatnych do celów służbowych. Wynika z nich, że wiele obaw o bezpieczeństwo ma związek z brakiem wiedzy na temat pełnych możliwości oferowanych przez nowoczesne rozwiązania zabezpieczające: 37 proc. badanych nigdy nie słyszało o konteneryzacji (czyli o oddzieleniu danych firmy od danych osobistych), niemal 30 proc. nie korzysta z żadnej formy zarządzania (MDM - Mobile Device Management) urządzeniami mobilnymi, a 22 proc. nie wie o zarządzaniu aplikacjami mobilnymi (MAM - Mobile Application Management) firmy, które zastosowały model BYOD, dopuszczają wykorzystywanie do celów służbowych prywatnych tabletów i smartfonów. Są przygotowane do bardziej zaawansowanych zmian na kolejnych etapach wdrażania BYOD, umieją rozwiązywać wiele problemów związanych z bezpieczeństwem.

Kto za, a kto przeciw?

Generalnie respondenci dzielą się na dwie grupy - zwolenników i przeciwników BYOD. 83 proc. zwolenników zezwala na wykorzystywanie do celów służbowych zarówno smartfonów, jak i tabletów. Natomiast 73 proc. przeciwników BYOD nie pozwala na wykorzystywanie smartfonów. Dwie trzecie przeciwników obawia się głównie o bezpieczeństwo, podczas gdy obawy takie żywi zaledwie 6 proc. zwolenników. 86 proc. przeciwników martwi się o bezpieczeństwo danych i informacji, tymczasem obawy takie wyraziło jedynie 21 proc. zwolenników. 65 proc. przeciwników w ogóle nie zarządza bezpieczeństwem danych i informacji, albo zezwala na ich przechowywanie na różnych urządzeniach w niezaszyfrowanej postaci, podczas gdy w analogiczny sposób postępuje jedynie 7 proc. zwolenników. Zwolennicy znają dostępne technologie: niemal 80 proc. z nich wdrożyło w firmie jakieś rozwiązanie do zarządzania aplikacjami mobilnymi, podczas gdy z takich form ochrony korzysta jedynie 12 proc. przeciwników. Do państw o największym wskaźniku akceptacji dla BYOD należą kraje skandynawskie oraz Niemcy i Szwajcaria. Najmniej zwolenników ten model ma w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech.

A jak BYOD jest postrzegany przez poszczególne branże? Pierwsze miejsce w rankingu zajęła telekomunikacja, tuż za nią uplasowały się media. Na drugim krańcu skali znalazły się usługi finansowe oraz sektor publiczny. W sektorze medialnym występuje też największy odsetek zwolenników, w usługach finansowych - najmniejszy. Najwięcej przeciwników ma BYOD w sektorze publicznym, a najmniej w telekomunikacji.

bank.2014.11.wykres.120.450xPolska wypada blado

W listopadzie 2013 r. Citrix opublikował wyniki badania przeprowadzonego przez firmę PMR Research, które objęło respondentów z 300 dużych i średnich firm z różnych branż w Polsce. Dotyczyło ono korzyści i trudności związanych z wdrażaniem inicjatyw mobilnych, bieżącej polityki wobec urządzeń mobilnych oraz o wpływu konsumeryzacji IT i trendu BYOD na ich działalność biznesową. 13 proc. polskich firm już teraz pozwala na stosowanie tego rodzaju urządzeń w ramach oficjalnej strategii BYOD, kolejne 4 proc. umożliwi ją w swojej organizacji w przeciągu roku, a 2 proc. w przeciągu lub za ponad dwa lata. Ale aż 31 proc. wśród przebadanych respondentów twierdzi, że w ich organizacjach tego typu oficjalna polityka nigdy nie zostanie wprowadzona, 9 proc. nie wie, kiedy to nastąpi, a kolejne 32 proc. ma obiekcje czy w ogóle. W 2 proc. przebadanych organizacji trwają rozmowy na ten temat, a 7 proc. nie ma wiedzy o BYOD.

Według specjalistów z Oracle, przedsiębiorstwa, które wdrożyły BYOD, mogą czerpać z tego korzyści. Mają niższe koszty infrastruktury informatycznej oraz większą wydajność użytkowników niż przedsiębiorstwa, które nie podjęły takiej decyzji. Dostępne rozwiązania zapewniają zaawansowaną kontrolę bezpieczeństwa urządzeń korporacyjnych i osobistych. Organizacje mogą zapewnić dostęp do danych korporacyjnych z poziomu urządzeń użytkowników dzięki bardziej szczegółowej kontroli - możliwej w wyniku wirtualizacji i odizolowania danych korporacyjnych od osobistych. Zapewniają w ten sposób bezpieczny dostęp do aplikacji biznesowych. Bez wątpienia w dobie coraz większych kosztów prowadzenia biznesu, BYOD wydaje się być alternatywą bardzo kuszącą i elastyczną, dającą pracodawcom spore możliwości i realne zyski. Nie ma wątpliwości, że ma przyszłość, i to nie tylko w informatyce.

 

Udostpnij artyku: