IT@BANK 2014: Nutanix – nowoczesne, dedykowane rozwiązanie do tworzenia środowisk wirtualnych

BANK 2014/11

W dobie dynamicznego przyrostu wolumenów danych oraz dynamicznie zwiększającej się ilości zaawansowanych aplikacji biznesowych wykorzystywanych w codziennej działalności operacyjnej i strategicznej banków, coraz poważniejszym wyzwaniem dla banków jest sprawne i szybkie zwiększanie efektywności centrów przetwarzania danych, zarządzanie ich architekturą tak, aby jej rozbudowa nie wprowadzała dodatkowego ryzyka związanego z niezawodnością i dostępnością infrastruktury oraz planowanie kosztów związanych z rozwojem ich infrastruktury.

Piotr Gapanowicz
dyrektor ds. projektów w LynX IT Sp. z o.o.

Planując rozwój infrastruktury centrów przetwarzania danych, banki muszą obecnie uwzględniać takie czynniki, jak:

 • przewidywalną – najlepiej liniową – skalowalność architektury, pozwalającą na zabezpieczenie aktualnych i przyszłych wymagań IT oraz przejrzyste prognozowanie kosztów projektów,
 • eliminację silosów IT, poprzez dążenie do uruchamiania wielu/wszystkich aplikacji przy zapewnieniu wysokiej wydajności w oparciu na pojedynczej infrastrukturze,
 • integrację serwerów i pamięci masowych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na sprzęt oraz obniżenia kosztów zasilania i chłodzenia,
 • umożliwienie centrom przetwarzania danych na wzrost wraz z rozwojem biznesu przez dodawania zasobów „na żądanie”,
 • ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: